Община Мизия

Официален сайт

СЪОБЩЕНИЕ

Община Мизия на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД.08-7/25.03.2022г. на Кмета на община Мизия е разрешено изработването на частично изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване(ПРЗ) на имот с кад. № 501.200, УПИ VII и Х, кв. 47, по плана на с. Крушовица, общ. Мизия, с възложител „Кънстрактив Енерджи“ ЕООД с цел цел преотреждане на зона Жм, в зона Пч- чисто производствена с параметри Пз 80% Кинт 2,0 Поз 20% свободно и свързано застрояване. С това ще се могат да се реализират инвестиционните намерения на фирмата за изграждане на фотоволтаичен парк за производство на ел. енергия от възобновяеми източници.

Съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на оспорване.

     

                                                                                    ВАЛЯ БЕРЧЕВА

4 thoughts on “СЪОБЩЕНИЕ

  1. Pingback: รถป้าย

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top