Община Мизия

Официален сайт

СЪОБЩЕНИЕ

Община Мизия на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД.08-8/25.03.2022г. на Кмета на община Мизия е разрешено изработването на частично изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на имот с кад. № 501.200, УПИ ХIV и XV, кв. 81, кад. № 501.524, с. Крушовица, общ. Мизия, с възложител Иван Вълчев Иванов, с цел обединение на УПИ ХIV и XV, кв. 81 в един УПИ XV, както и промяна на границите на новообразуваният УПИ XV, като същите да съвпадат с тези на имот с кад. №501.524..

Съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на оспорване.

       

                                                                                    ВАЛЯ БЕРЧЕВА

8 thoughts on “СЪОБЩЕНИЕ

  1. Pingback: VMC Pod
  2. Pingback: ks quik

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top