Община Мизия

Официален сайт

ПРОЕКТ “ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 В ОБЩИНА МИЗИЯ”

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“

ПРОЕКТ "ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 В ОБЩИНА МИЗИЯ"

    Социалната услуга „топъл обяд”  продължава да се  предоставя на 320 потребители в изпълнение на Договор №BG05FMOP001-5.001-0149-С03 по проект „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Мизия“,  операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ финансиран  от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия за  преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU. Услугата „Топъл обяд“ се предоставя  само в работни дни  на 320 потребители,  които са жители на населените места в община Мизия: гр.Мизия,с.Сараево,с.Войводово,с.Крушовица,с.Липница и с.Софрониево. Изготвя се седмично меню, което осигурява балансирано и здравословно хранене на лицата от целевите групи, съобразно изискванията за безопасност на храните и националните стандарти и норми за хранене. Във връзка с изпълнението на проект „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Мизия“ служители на Община Мизия предоставят съпътстващи мерки, които се изразяват в консултиране на потребителите за ползването на социални, административни, здравни услуги. Помощ при попълване на документи към институции при необходимост, предоставяне на информирания   за опазване на околната среда. Считано от 01.03.2022г. се увеличава стойността на разхода за единица продукт „топъл обяд” от 2,70лв. на 2,90лв. Общата сума на допустимите разходи  възлиза на 357 420,80 лв. Срокът  за изпълнение на Договора е до 30.06.2022г.

6 thoughts on “ПРОЕКТ “ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 В ОБЩИНА МИЗИЯ”

  1. Pingback: ufabtb
  2. Pingback: payday loan
  3. Pingback: Prep online order

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top