Община Мизия

Официален сайт

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО ул. „Андрей Чапразов” № 29, тел. 09171/24-65 СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 19.05.2022г.

Работни места за висше образование: 1 ръководител звено

Работни места за средно професионално, средно общо, основно и начално образование: 3 оператор производствена линия, 1 технолог, 4 машинен оператор, производство на автомобилни компоненти 

По Проект „Заетост за теб – етап 2”: 3 продавач-консултант

По схема”Младежка заетост” – обучение по време на работа / без запл.наставник/: 1 продавач-консултант

По НП ”Помощ за пенсиониране”:  1 счетоводител

 

Scroll to Top