Община Мизия

Официален сайт

25.05.2022
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
By Администратор | | 7 Comments |
Община Мизия на основание чл.128, ал.3 ЗУТ съобщава, че със
СЪОБЩЕНИЕ
By Администратор | | 7 Comments |
Община Мизия на основание чл.128, ал.3 ЗУТ съобщава, че със
З А П О В Е Д №РД 11-213/23.05.2022 г.
By Администратор | | 3 Comments |
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 от ЗОС,
З А П О В Е Д № РД 11-212/23.05.2022 г.
By Администратор | | 4 Comments |
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС,
СЪОБЩЕНИЕ
By Администратор | | 6 Comments |
Община Мизия уведомява жителите, Във връзка с получено писмо от
Заповед РД 11-214/25.05.22 г.
By Администратор | | 8 Comments |
заповед РД 11-21425.05.22 г.
Scroll to Top