Община Мизия

Официален сайт

СЪОБЩЕНИЕ
Община Мизия на основание чл.128, ал.3 ЗУТ съобщава, че със Заповед №  РД.08-16/25.05.2022 год. на Кмета на Община Мизия е учредено право на прокарване проект  „Изграждане на ,,Подземна кабелна линия НН за захранване на ФВЦ с обща инсталирана мощност до 200 KWp, разположена в имот с УПИ IX – 501.1491, кв. 81 по плана на гр. Мизия възложител „ТОК ИНВЕСТ“ АД ЕИК 206724126, седалище и адрес на управление гр. Благоевград, ул. „Рилски езера“ № 11.     На основание чл.215 от ЗУТ, заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването.                  

                                                                                                                                                                      КМЕТ на 

                                                                                                                                                                                 Община Мизия:

                                                                                                                                                                                                              ВАЛЯ БЕРЧЕВА

7 thoughts on “СЪОБЩЕНИЕ

  1. Pingback: auto swiper

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top