Община Мизия

Официален сайт

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Община Мизия на основание чл.128, ал.3 ЗУТ съобщава, че със Заповед №  РД.08-15/25.05.2022 год. на Кмета на Община Мизия е учредено право на прокарване за участъка от трасето за реализацията на обект: „Външна кабелна връзка 20kV за присъединяване на фотоволтачна централа до 5 Mwp, находяща се в поземлен имот 68148.212.87, област Враца, община Мизия, с. Софрониево, м. ГЛАДНО ПОЛЕ и фотоволтачна централа до 5 Mwp, находяща се в поземлен имот 68148.212.84, област Враца, община Мизия, с. Софрониево, м. ГЛАДНО ПОЛЕМега Солар Енерджи“ ЕООД, ЕИК 206605175, седалище и адрес на управление гр. Мездра, ул. „Ал. Стамболийски“ № 26.   На основание чл.215 от ЗУТ, заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването.  

           КМЕТ на 

                       Община Мизия:

                                                                                             ВАЛЯ БЕРЧЕВА

 

9 thoughts on “С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  1. Pingback: phuket lawyer
  2. Pingback: lsm99
  3. Pingback: faceless niches
  4. Pingback: green cough syrup
  5. Pingback: his explanation
  6. Pingback: sex tour 15

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top