Община Мизия

Официален сайт

СЪОБЩЕНИЕ
  Съгласно разпоредбата на чл. 111, ал. 3 от Закона за горите, физическите лица закупуват за лична употреба стояща дървесина на корен от горските територии, собственост на общината, в която е постоянният им адрес,  а когато това е невъзможно – от горските територии, държавна собственост. Кметовете на общините или на населените места изготвят списъци на физическите лица, които имат право да закупуват дървесина на корен за лична употреба, като същите списъци се одобряват от директора на съответното териториално поделение на държавното предприятие при закупуване на дървесина от горски територии, държавна собственост. Обръщаме внимание, че предоставянето на дърва за огрев на физическите лица за лична употреба се осигурява приоритетно от горските територии, собственост на общината, съгласно Закона за горите. Във връзка с това, община Мизия изготвя списъци, които ще се предоставят на съответните териториални поделения на държавните предприятия, с цел ефективно задоволяване с дървесина на местното население. В списъците се вписват трите имена, постоянният адрес на не повече от един член на домакинство, както и количеството дървесина, което той има право да закупи. Общото количество дървесина, което членовете на едно домакинство могат да закупят за една календарна година, е до 10 кубически метра.  
 

7 thoughts on “СЪОБЩЕНИЕ

  1. Pingback: แทง ROV
  2. Pingback: warzone hacks
  3. Pingback: 물집
  4. Pingback: site

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top