Община Мизия

Официален сайт

Решения от №332 до №332 Протокол №38 от 02.06.2022г.
Решение №332 Упълномощава Валя Теодосиева Берчева – Кмет на Община Мизия или Венера Климентова Георгиева – Директор дирекция „АПИОФД“ за представител на Община Мизия, който да участва в  Извънредното присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от ВиК ООД- Враца  на 21.06.2022 г. /Вторник/ и резервна дата 05.07.2022 г. /Вторник/ и я упълномощава да гласува по дневния ред на събранието, както следва: По т. 1. Съгласува бизнес плана за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Враца като ВиК оператор за регулаторен период 2022 – 2026 г. при условията на чл.29 от Наредбата за регулиране качеството на водоснабдителните и канализационните услуги – ЗА. По т. 2. Приема Отчет за дейността на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от ВиК ООД – Враца за 2021 г. – ЗА.

6 thoughts on “Решения от №332 до №332 Протокол №38 от 02.06.2022г.

  1. Pingback: Study in Africa

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top