Община Мизия

Официален сайт

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЮРИДИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, КАКТО И ЛИЦА, КОИТО ПРЕМИНАВАТ И/ИЛИ ОСЪЩЕСТВЯВАТ ДЕЙНОСТИ В БЛИЗОСТ ДО ТЯХ
НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЮРИДИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, КАКТО И ЛИЦА, КОИТО ПРЕМИНАВАТ И/ИЛИ ОСЪЩЕСТВЯВАТ ДЕЙНОСТИ В БЛИЗОСТ ДО ТЯХ 1. Не се допуска паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и на разстояние, по-малко от 50 метра до тях, от настъпването на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата. 2. В земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици) не се разрешава: - паленето на стърнища и други растителни остатъци - използването на открити огнеизточници 3. Юридическите и физическите лица, осъществяващи дейности в земеделските земи: - уведомяват писмено Районна служба пожарна безопасност и защита на населението(РСПБЗН) Оряхово преди започване на жътвата в площи над 100 дка - осигуряват земеделската техника и площадки за зареждане с леснозапалими течности (ЛЗТ) и горими течности (ГТ) с пожаротехнически средства - носят отговорност за поддържане в изправно състояние и извършване на техническо обслужване, презареждане и хидростатично изпитване на устойчивост на налягане на пожарогасителите - поставят на видни места покрай площите с житни култури знаци за забрана на пушенето и паленето на открит огън в съответствие с Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа (ДВ, бр. 3 от 2009 г.) 3. При започване на жътвата житните култури се парцелират на площи за еднодневна работа с противопожарни ивици, широки не по-малко от 6 м, изпълнени чрез ожънване, отстраняване на сламата и изораване. Пожарозащитните ивици по се изпълняват и за отделяне на площите, засети с житни култури, от: - горски насаждения, сметища, пчелини, гробищни паркове и др.; - автомобилни пътища от републиканската и общинската пътна мрежа; - от огради на газоразпределителни и катодни станции, кранови възли и съоръжения на магистралните газопроводи, петролопроводи, газостанции, бензиностанции и други обекти; 4. При жътва в площ над 100 дка се осигурява дежурство на трактор с водач с прикачен плуг с минимална широчина на захвата 1 м. При жътва в участъци с обща площ над 2000 дка се осигурява дежурство на трактор с водач и техника за пожарогасене - прикачно ремарке с цистерна с вода най-малко 2000 л, с помпа и осигурено теглително средство. Тази техника се оборудва с един двупътен разклонител с щорцови съединители, два шланга с диаметър 52 мм и минимална дължина по 10 м, един струйник със спирателен кран 52 мм и два струйника за разпръсната струя. Пожарогасителното съоръжение може да бъде заменено с поливомиячна машина или пожарен автомобил. 5. Техниката, участваща в жътвената кампания се осигурява с пожаротехнически средства за първоначално гасене както следва : Прахов пожарогасите л (6 кг) или с СО 2 (5 кг), бр. Пожарогасите л на водна основа (9 л), бр. Лопата, бр. Канджа, бр. Противопожар но одеяло с размери не по- малки от 1,5 m на 1,5 m, бр. Тупалка, бр. Зърнокомбайн 2 2 за пожари клас В 1 - 1 2 Трактор 1 - - - - 2 Товарен автомобил 1 - - - - 2 Ремарке - - 1 1 - 2 Сламопреса - - - - - 1

4 thoughts on “НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЮРИДИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, КАКТО И ЛИЦА, КОИТО ПРЕМИНАВАТ И/ИЛИ ОСЪЩЕСТВЯВАТ ДЕЙНОСТИ В БЛИЗОСТ ДО ТЯХ

  1. Pingback: helpful resources

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top