Община Мизия

Официален сайт

ПОКАНА ЗА КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВИТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ /СИК/  В ОБЩИНА МИЗИЯ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 02 ОКТОМВРИ 2022 Г.

ПОКАНА

ЗА КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВИТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ /СИК/  В ОБЩИНА МИЗИЯ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА

02 ОКТОМВРИ 2022 Г.

 ДО

РЪКОВОДСТВАТА НА 

КОАЛИЦИЯ”ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА”

КОАЛИЦИЯ”ГЕРБ-СДС”

ПП „ДПС”

КОАЛИЦИЯ ”БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”

ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД”

КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

ОБЕДИНЕНИЕ

ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ”

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание  чл.91, ал.1-3 от Изборния кодекс/ИК/  и във връзка с  Решение № 1281-НС от 16 август 2022г.на Централната избирателна комисия , Ви каня на 22 август 2022г. /понеделник /от 17.00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация-гр.Мизия / ІII – ти етаж в сградата на общинска администрация – Мизия /за провеждане на консултации относно определяне съставите на Секционните избирателни комисии /СИК / в Община Мизия за произвеждане на Избори за Народно събрание на 02 октомври 2022 г.,при спазване на въведените противоепидемични мерки.

Моля да представите необходимите документи ,съгласно чл.91,ал.4 от Изборния кодекс /ИК/ и т.7 от Решение № 1281-НС от 16.08.2022 г.на ЦИК  ,както следва:

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:

- наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;

- имената и ЕГН на предложените лица;

- длъжността в комисията, за която се предлагат;

- образование, специалност;

- телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 01.08.2022 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 47-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;

в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/ коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква „а“.

Изискуемите по Изборния кодекс горепосочени документи остават като неразделна част от протокола от консултациите и се изпращат с предложението на кмета на общината до Районна избирателна комисия.

Настоящата покана да се публикува на Интернет страницата на Община Мизия ,както и на информационното табло в сградата на Община Мизия .

Забележка:

 

 • Решението на РИК-Враца по т.2 от Решение № 1281-НС от 16.08.2022 г.на Централната избирателна комисия за определяне броя на членовете на всяка СИК и разпределението на местата в СИК и техните ръководства ,ще бъде поставено на сайта на Община Мизия www.obshtinamizia.com /Секция Избори за НС на 02.10.2022 г./ след неговото приемане.
  • Образците на поименно предложение /Приложения 1 и 2/ за състава на СИК са публикувани на сайта на Община Мизия www.obshtinamizia.com /Секция Избори за  НС на 02.10.2022 г./.
 • Приложение:1.Решение № 1281-НСот 16.08.2022 г. на ЦИК;

 • 2.Решение №16-НС Враца от 20.08.2022г. на РИК;

 • 3.Решение №17-НС Враца от 20.08.2022г. на РИК

  КМЕТ НА

                                                   ОБЩИНА МИЗИЯ:/п/

                                                                                                 ВАЛЯ БЕРЧЕВА

  Съгласувал:

  Секретар:/п/

                 Д.Лехчевска

   
        

8 thoughts on “ПОКАНА ЗА КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВИТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ /СИК/  В ОБЩИНА МИЗИЯ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 02 ОКТОМВРИ 2022 Г.

 1. Pingback: lsm99

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top