Община Мизия

Официален сайт

ПОКАНА ЗА КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВИТЕ НА ПОДВИЖНИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ /ПСИК/ В ОБЩИНА МИЗИЯ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 02 ОКТОМВРИ 2022 Г.

ПОКАНА

ЗА КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВИТЕ НА  ПОДВИЖНИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ /ПСИК/  В ОБЩИНА МИЗИЯ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА

02 ОКТОМВРИ 2022 Г.

ДО

              РЪКОВОДСТВАТА НА 

КОАЛИЦИЯ”ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА”

                                                                       КОАЛИЦИЯ”ГЕРБ-СДС”

                                                                       ПП „ДПС”

                                                                       КОАЛИЦИЯ ”БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”

ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД”

КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

            ОБЕДИНЕНИЕ

ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ”

                                    НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

На основание  чл.90, ал.1 и ал.2 от Изборния кодекс/ИК/  и във връзка с  Решение № 1281-НС от 16 август 2022г. на ЦИК и Решение № 17-НС от 20 август 2022г. и Решение № 18-НС от 21 август 2022 г. на Районна избирателна комисия –Враца , Ви каня на 12.09.2022г. /понеделник /от 16.00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация-гр.Мизия / ІII – ти етаж в сградата на общинска администрация – Мизия /за провеждане на консултации относно определяне състава на Подвижните секционни избирателни комисии /ПСИК / в Община Мизия за произвеждане на избори за народни представители на 02 октомври 2022г.

Моля да представите необходимите документи ,съгласно чл.91,ал.4 от Изборния кодекс /ИК/ и т.8 от Решение № 1281-НС от 16.08.2022 г.на ЦИК  ,както следва:

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:

- наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;

- имената и ЕГН на предложените лица;

- длъжността в комисията, за която се предлагат;

- образование, специалност;

- телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 01.08.2022 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 47-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;

в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/ коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква „а“.

Изискуемите по Изборния кодекс горепосочени документи остават като неразделна част от протокола от консултациите и се изпращат с предложението на кмета на общината до Районна избирателна комисия.

Настоящата покана да се публикува на Интернет страницата на Община Мизия ,както и на информационното табло в сградата на Община Мизия .

Забележка:

  • Образците на поименно предложение /Приложения 1 и 2/ за състава на ПСИК са публикувани на сайта на Община Мизия www.obshtinamizia.com /Секция Избори за НС на 02.10.2022/.

Приложение:1. Решение № 17-НС от 20.08.2022 г. на РИК-Враца;

 2. Решение № 18-НС от 21.08.2022 г. на РИК-Враца;

 

 

                                                                                           ЗА КМЕТ НА

 ОБЩИНА МИЗИЯ:

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ: /п/

                                                           /Зап.№ РД.11-444/02.09.2022г./ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ

Съгласувал:

Секретар:/п/

Д.Лехчевска

3 thoughts on “ПОКАНА ЗА КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВИТЕ НА ПОДВИЖНИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ /ПСИК/ В ОБЩИНА МИЗИЯ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 02 ОКТОМВРИ 2022 Г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top