Община Мизия

Официален сайт

Проект на Наредба за промени и допълнения на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мизия
Проект на Наредба за промени и допълнения на Наредба № 11  за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мизия

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОБЩИНА МИЗИЯ ОБЛАСТ ВРАЦА

3330, ГР.МИЗИЯ, ТЕЛ.: 09161/2315, ФАКС 09161/2012,

e-mail: obshtinamizia@gmail.com; www.miziabg.com

Община Мизия уведомява всички заинтересовани лица, че e изготвен проект на  Наредба за промени и допълнения на Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мизия.

            На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове / ЗНА/ и във връзка с чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в срок от 30 дни от публикуването на настоящото съобщение, в Центъра за информация и услуги на гражданите на първия етаж в сградата  на  община Мизия,  в  рамките  на  работното  време  от  08.00  до 17.00 часа, както и на e-mail: obshtinamizia@gmail.com.

            Причините за изработването на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мизия са следните:

Мотиви: Необходимост да се актуализират стойностите на предоставяните административни и социални услуги от Общинската администрация, съгласно Наредбата, с оглед повишаването на стойността за извършване на разходи по същите и това, че стойностите на предоставяните услуги, предмет на изготвения Проект за промени и допълнения в Наредба № 11, не са актуализирани през последните повече от 4 години.

            Целите: Да се актуализират сроковете за издаване на документи от Общинска администрация – Мизия с цел същите да са адекватни на дейностите, които трябва да бъдат извършени от служителите на Общинска администрация – Мизия по предоставяне на съответния документ на гражданите. Целта при актуализиране на таксите за предоставяните услуги на гражданите е същите да отговарят на извършваните от Общинска администрация – Мизия разходи по предоставянето им, като при изготвянето на Проекта е взета предвид и постоянно нарастващата инфлация.

Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата Наредба.

              Прилагането на новата Наредба няма да е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни човешки ресурси.

            Очаквани резултати от приемане на новата Наредба: Увеличение на таксите ще доведе до увеличаване на приходите, които ще се внасят в бюджета на Община Мизия.

            Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

            Изменението на наредбата не противоречи на нормите на Европейския съюз.

КМЕТ НА

                         ОБЩИНА МИЗИЯ:

                                  ВАЛЯ БЕРЧЕВА

9 thoughts on “Проект на Наредба за промени и допълнения на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мизия

  1. Pingback: 5.7x28 ammo
  2. Pingback: dk7
  3. Pingback: sex tour 58
  4. Pingback: university iraq

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top