Община Мизия

Официален сайт

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Мизия на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД.08-29/20.09.2022г. на Кмета на община Мизия е разрешено изработването на частично изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на имот с кад. № 501.41, УПИ V          и част от УПИ VIII, кв. 7, по плана на гр. Мизия, общ. Мизия, с възложител „ЕКА ЕМ ИНВЕСТ“ ООД с цел да се създаде и обособи нов УПИ V, кв. 7 за реализирането на инвестиционни намерения на собственика.

Съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на оспорване.

КМЕТ на 

           Община Мизия:

                                                                                    ВАЛЯ БЕРЧЕВА

4 thoughts on “С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  1. Pingback: hizeed
  2. Pingback: azul tequila usa

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top