Община Мизия

Официален сайт

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Мизия на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД.08-31/27.09.2022г. на Кмета на община Мизия е разрешено изработването на частично изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застроявяне (ПРЗ) на П.И. с идентификатори 48043.443.1, 48043.443.3, 48043.443.4, 48043.443.7, 48043.443.8, 48043.443.9, 48043.443.443, по кадастралната карта на гр. Мизия, общ. Мизия, с възложител „КОСАНЯ“ АД с цел да се обособят и образуват три нови поземлени имоти  УПИ I, II и III за реализирането на инвестиционни намерения на собственика.

Съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на оспорване.

КМЕТ на

           Община Мизия:

                                                                                    ВАЛЯ БЕРЧЕВА

8 thoughts on “С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  1. Pingback: Buy Guns Online

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top