Община Мизия

Официален сайт

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Мизия на основание чл.128, ал.3 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ЧИ на ПУП - ПРЗ, с възложител „КОСАНЯ“ АД, собственик на П.И. с идентификатори 48043.443.1, 48043.443.3, 48043.443.4, 48043.443.7, 48043.443.8, 48043.443.9, 48043.443.443, по кадастралната карта на гр. Мизия, общ. Мизия, съгласно н. а. № 150, том XI, дело № 1552 от 2015 г., с цел да се обособят и образуват три нови поземлени имоти  УПИ I, II и III за реализирането на инвестиционни намерения на собственика.

Изработеният Проект се намира в Общинска администрация - Мизия, Дирекция „УТЕЕППИСД“, стая 209.

На основание чл.128, ал. 5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да отправят писмено възражение относно изработеният ПУП до Общинска администрация - Мизия в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение.

КМЕТ на 

                        Община Мизия:

ВАЛЯ БЕРЧЕВА

 

5 thoughts on “С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  1. Pingback: ufabtb
  2. Pingback: naga356

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top