Община Мизия

Официален сайт

СЪОБЩЕНИЕ ГАЗОПРОВОД “БУЛГАРТРАНСГАЗ”

СЪОБЩЕНИЕ

ГАЗОПРОВОД, СВЪРЗВАЩ ПГХ „ЧИРЕН“ СЪС СЪЩЕСТВУВАЩАТА ГАЗОПРЕНОСНА МРЕЖА НА „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД В РАЙОНА НА С. БУТАН

Днес, 08.02.2023 г., на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Министерство на околната среда и водите (МОСВ) осигурява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС (информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС) за инвестиционно предложение:

„Газопровод, свързващ ПГХ „Чирен“ със съществуващата газопреносна мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД в района на с. Бутан“с възложител „Булгартрансгаз“ ЕАД.

Информацията се намира в дирекция „УТЕППИСД”, ст. 308, в сградата на Община Мизия на ул. „Георги Димитров“ № 25-27.

Становищата могат да се представят на адреса на Община Мизия (ул. „Георги Димитров“ № 25-27, гр. Мизия п.к. 3330) и/или по електронна поща  на адрес:  obshtinamizia@gmail.com.

Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 21.02.2023 г.

ДОКУМЕНТИ:

2 thoughts on “СЪОБЩЕНИЕ ГАЗОПРОВОД “БУЛГАРТРАНСГАЗ”

  1. Pingback: superkaya slot

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top