Община Мизия

Официален сайт

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Мизия на основание чл.124б, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ, във връзка с ал. 13 от ЗУТ съобщава, че е изготвена  Заповед №РД-02-15-12/01.02.2023г. на Заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройство за поправка на очевидна фактическа грешка на наименованието на обекта: „Преносни газопроводи високо налягане с АГРС от ПГХ „Чирен“ до гр. Козлодуй и гр. Оряхово с цел ползването му за обект: „Газопровод свързващ ПГХ „Чирен“ със съществуващата газопреносна мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД в района на с. Бутан.

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация в 14-дневен срок от съобщаването му.

4 thoughts on “О Б Я В Л Е Н И Е

  1. Pingback: health tests
  2. Pingback: Taweesup
  3. Pingback: เกมไพ่

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top