Община Мизия

Официален сайт

ПОКАНА ЗА КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВИТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ /СИК/ В ОБЩИНА МИЗИЯ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 02 АПРИЛ 2023 Г.

ПОКАНА

ЗА КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВИТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ /СИК/  В ОБЩИНА МИЗИЯ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА

02 АПРИЛ 2023 Г.

                                                                ДО

РЪКОВОДСТВАТА НА

КОАЛИЦИЯ”ГЕРБ-СДС”

КОАЛИЦИЯ”ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА”

 ПП „ДПС”

ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ”

КОАЛИЦИЯ ”БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”

КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

ОБЕДИНЕНИЕ

КОАЛИЦИЯ „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД”

 

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

            На основание  чл.91, ал.1-3 от Изборния кодекс/ИК/  и във връзка с  Решение № 1683-НС от 16 февруари 2023г.на Централната избирателна комисия , Ви каня на 22 февруари 2023г. /сряда /от 16.30 часа в Заседателната зала на Общински съвет-Мизия / І – ви етаж в сградата на общинска администрация – Мизия /за провеждане на консултации относно определяне съставите на Секционните избирателни комисии /СИК / в Община Мизия за произвеждане на Избори за Народно събрание на 02 април 2023 г.

Моля да представите необходимите документи ,съгласно чл.91,ал.4 от Изборния кодекс /ИК/ и т.7 от Решение № 1683-НС от 16.02.2023 г.на ЦИК  ,както следва:

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:

- наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;

- имената и ЕГН на предложените лица;

- длъжността в комисията, за която се предлагат;

- образование, специалност;

- телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 31.01.2023 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 48-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;

в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/ коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква „а“.

  1. За проведените консултации се съставя протокол, в който се вписват имената на участвалите лица и в какво качество участват; направените предложения, възражения, особени мнения, становището по предложенията на другите участници, постигнатото съгласие или ако такова не е налице, в какво се изразява съгласието между участвалите в консултациите представители на партиите и коалициите.

Изискуемите по Изборния кодекс горепосочени документи остават като неразделна част от протокола от консултациите и се изпращат с предложението на кмета на общината до Районна избирателна комисия.

Настоящата покана да се публикува на Интернет страницата на Община Мизия ,както и на информационното табло в сградата на Община Мизия.

Забележка:

  • Решението на РИК-Враца по т.2 от Решение № 1683-НС от 16.02.2023 г.на Централната избирателна комисия за определяне броя на членовете на всяка СИК и разпределението на местата в СИК и техните ръководства ,ще бъде поставено на сайта на Община Мизия www.obshtinamizia.com /Секция Избори за НС на 02.04.2023 г./ след неговото приемане.
  • Образците на поименно предложение /Приложения 1 и 2/ за състава на СИК са публикувани на сайта на Община Мизия www.obshtinamizia.com /Секция Избори за  НС на 02.04.2023 г./.

Приложение:1.Решение № 1683-НСот 16.02.2023 г. на ЦИК;

                         2. Решение № 13-НС Враца от 17.02.2023  

                     ЗА КМЕТ НА

           ОБЩИНА МИЗИЯ:

                   ЗАМЕСТНИК-КМЕТ:/п/

                                                                          /Зап.№ РД.11-65/16.02.2023г./ ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ

6 thoughts on “ПОКАНА ЗА КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВИТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ /СИК/ В ОБЩИНА МИЗИЯ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 02 АПРИЛ 2023 Г.

  1. Pingback: site

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top