Община Мизия

Официален сайт

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомяваме Ви, че Община Мизия има следното инвестиционно предложение: „Изграждане на нов дом за стари хора „Баба Марта“ в имот с кад. № 501.98, УПИ I, кв. 20 по Кадастралния план на с. Липница, общ. Мизия“

 

Характеристика на инвестиционното предложение:

Община Мизия има намерението да изгради нов дом за стари хора в отреден за целта имот с кад. № № 501.98, УПИ I, кв. 20 по Кадастралния план на с. Липница, общ. Мизия, ЕКАТТЕ: 43774, с административен адрес: ул. „Александър Стамболийски“ № 32, където за 35 потребители да се осигури близка до домашната среда на живот. Доставчикът на социалната услуга ще гарантира на потребителите среда, в която се зачита правото им на лично пространство и уединение, в условията на сигурност и зачитане на достойнството им.

One thought on “Уведомление за инвестиционно предложение

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top