Община Мизия

Официален сайт

ПОКАНА ЗА КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВИТЕ НА ПОДВИЖНИТЕ СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ /СИК/ В ОБЩИНА МИЗИЯ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 02 АПРИЛ 2023 Г.

ПОКАНА

ЗА КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВИТЕ НА ПОДВИЖНИТЕ СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ /СИК/  В ОБЩИНА МИЗИЯ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА

ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА

02 АПРИЛ 2023 Г.

ДО

РЪКОВОДСТВАТА НА

КОАЛИЦИЯ”ГЕРБ-СДС”

КОАЛИЦИЯ”ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА”

ПП „ДПС”

ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ”

КОАЛИЦИЯ ”БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”

КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

ОБЕДИНЕНИЕ

КОАЛИЦИЯ „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД”

 

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

            На основание  чл.90, ал.1 и ал.2 от Изборния кодекс/ИК/  и във връзка с  Решение № 1683-НС от 16 февруари 2023г.на Централната избирателна комисия  и Решение № 14-НС от 17.02.2023 г.на Районна избирателна комисия - Враца, Ви каня на 13 март 2023г. /понеделник /от 16.30 часа в Заседателната зала на Общински съвет-Мизия / І – ви етаж в сградата на общинска администрация – Мизия /за провеждане на консултации относно определяне съставите на Подвижните секционни избирателни комисии /ПСИК / в Община Мизия за произвеждане на Избори  за народни представители на 02 април 2023 г.

Моля да представите необходимите документи ,съгласно чл.91,ал.4 от Изборния кодекс /ИК/ и т.7 от Решение № 1683-НС от 16.02.2023 г.на ЦИК  ,както следва:

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:

- наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;

- имената и ЕГН на предложените лица;

- длъжността в комисията, за която се предлагат;

- образование, специалност;

- телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 31.01.2023 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 48-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;

в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/ коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква „а“.

  1. За проведените консултации се съставя протокол, в който се вписват имената на участвалите лица и в какво качество участват; направените предложения, възражения, особени мнения, становището по предложенията на другите участници, постигнатото съгласие или ако такова не е налице, в какво се изразява съгласието между участвалите в консултациите представители на партиите и коалициите.

Изискуемите по Изборния кодекс горепосочени документи остават като неразделна част от протокола от консултациите и се изпращат с предложението на кмета на общината до Районна избирателна комисия.

Настоящата покана да се публикува на Интернет страницата на Община Мизия ,както и на информационното табло в сградата на Община Мизия.

Забележка:
  • Образците на поименно предложение /Приложения 1 и 2/ за състава на ПСИК са публикувани на сайта на Община Мизия www.obshtinamizia.com /Секция Избори за  НС на 02.04.2023 г./.
Приложение:
  1. Решение № 14-НС от 17.02.2023 г. на РИК-Враца;
 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top