Община Мизия

Официален сайт

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С УЛ. ПЕТЪР АТАНАСОВ

Община Мизия съобщава, че със Заповед №РД.11-105/ 21.03.2024г. на Кмета на Община Мизия във връзка със започване на строително-монтажни дейности за обект „Ремонт(рехабилитация и реконструкция) на улици и тротоарите към тях на територията на община Мизия“ с подобект: ул. „Петър Атанасов“ и обособяване на строителна площадка се въвежда временна забрана за движение от 26.03.2024г. на леки автомобили, автобуси, тежкотоварни автомобили и техника по ул. „Петър Атанасов“, гр. Мизия, община Мизия, от кръстовището с ул. „Сергей Румянцев“ до кръстовището с ул. „Митко Палаузов“

Заповедта е в сила от датата на обявяването й в официалния сайт на община Мизия и местата за публично оповестяване.

Гражданите могат да използват като алтернативни маршрути ул. „Димитър Благоев“ и ул. „Митко Палаузов“

 

Карта на алтернативни маршрути


Петър Атанасов маршрути

 

Scroll to Top