Община Мизия

Официален сайт

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Мизия на основание чл.128, ал. 1 и 2 от ЗУТ, обявява, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация на квартали в западната част на гр. Мизия. Териториалния обхват на проекта включва промени в квартали №42, 43 и 104 и новообразувани №120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 и 127, както и изменение на улична регулация, предимно ул. „Дафинка Чергарска“ и ул. „Баба Тонка“. Новообразуваните квартали предимно са с предназначение за жилищно строителство, с изключение на квартал №121, като в него се съдържат УПИ с предназначение „За склад“, „За парк“, За пазари и КОО“ и жилищно строителство, квартал №126 и  №127 с УПИ – „За озеленяване.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top