Община Мизия

Официален сайт

Обяви и съобщения
Предстоящо редовно заседание на 20.01.2022г.
By Администратор | |
Изх. № 358/14.01.2022 г.   ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ                                ДО КМЕТА НА
ЗАПОВЕД №РД.11-17/ 13.01.2022г.
By Администратор | |
ЗАПОВЕД №РД.11-17/ 13.01.2022г.           
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ  13.01.2022г.
By Администратор | |
ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО ул. „Андрей Чапразов” №
ЗАПОВЕД №РД.11-12/10.01.2022г.   
By Администратор | |
З А П О В Е Д №РД.11-12/10.01.2022г.       
ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ ПРЕЗ 2022 г.  
By Администратор | |
П Л А Н ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати
By Администратор | |
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ  06.01.2022г.
By Администратор | |
ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО ул. „Андрей Чапразов” №
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ  30.12.2021г.
By Администратор | |
ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО ул. „Андрей Чапразов” №
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ  23.12.2021г.  
By Администратор | |
ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО ул. „Андрей Чапразов” №
ОБЯВЛЕНИЕ
By Администратор | |
ОБЯВЛЕНИЕ
Scroll to Top