Община Мизия

Официален сайт

Обяви и съобщения
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
By Администратор | | 0 Comments |
  С Ъ О Б Щ Е Н И Е
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
By Администратор | | 0 Comments |
С Ъ О Б Щ Е Н И Е  
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
By Администратор | | 0 Comments |
С Ъ О Б Щ Е Н И Е  
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 32 ОТ ДОПК ОТ 18.05.2021 г.
By Администратор | | 2 Comments |
Длъжници към местния бюджет СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 32 ОТ ДОПК
ПРОТОКОЛ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА
By Администратор | | 0 Comments |
ПРОТОКОЛ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
By Администратор | | 0 Comments |
С Ъ О Б Щ Е Н И Е  
СЪОБЩЕНИЕ
By Администратор | | 3 Comments |
С Ъ О Б Щ Е Н И Е  
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
By Администратор | | 0 Comments |
С Ъ О Б Щ Е Н И Е  
Scroll to Top