Община Мизия

Официален сайт

Обяви и съобщения
РЕГИСТРАЦИОННА   КАРТА № 35
By Администратор | |
РЕГИСТРАЦИОННА   КАРТА № 35   на сграда / вход в
РЕГИСТРАЦИОННА   КАРТА № 34
By Администратор | |
РЕГИСТРАЦИОННА   КАРТА № 34   на сграда / вход в
РЕГИСТРАЦИОННА   КАРТА № 33
By Администратор | |
РЕГИСТРАЦИОННА   КАРТА № 33                           на сграда / вход
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
By Администратор | | 0 Comments |
С Ъ О Б Щ Е Н И Е  
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
By Администратор | | 0 Comments |
С Ъ О Б Щ Е Н И Е Община
ЗАПОВЕД № РД.11-709/22.12.2020г.
By Администратор | | 0 Comments |
На основание чл.76 от Наредба №5 за реда за придобиване,
ЗАПОВЕД №РД.11 – 665 / 01.12.2020г.
By Администратор | | 0 Comments |
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС,
ЗАПОВЕД №РД.11-472/27.11.2017г.
By Администратор | | 0 Comments |
На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, решение № 316/27.10.2017г. на
З А П О В Е Д № РД.11-77/31.03.2015 год
By Администратор | | 0 Comments |
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС,
ЗАПОВЕД №РД.11-71/11.03.2014г.
By Администратор | | 0 Comments |
На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, решение № 337/13.02.2014г. на
Scroll to Top