Община Мизия

Официален сайт

Обяви и съобщения
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ЛОШИ МЕТЕОРОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ
By Администратор | | 0 Comments |
Във връзка с получено писмо от Областно управление "Пожарна безопасност
СЪОБЩЕНИЕ
By Администратор | | 53 Comments |
  С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Транспортна схема
By Администратор | | 0 Comments |
УТВЪРЖДАВАМ,                     КМЕТ НА      ОБЩИНА МИЗИЯ:         /п/
СПИСЪК НА ПАСИЩА И ЛИВАДИ
By Администратор | | 0 Comments |
СПИСЪК НА ПАСИЩА И ЛИВАДИ
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
By Администратор | | 0 Comments |
С Ъ О Б Щ Е Н И Е Община
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
By Администратор | | 0 Comments |
  С Ъ О Б Щ Е Н И Е
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
By Администратор | | 0 Comments |
С Ъ О Б Щ Е Н И Е  
Scroll to Top