Община Мизия

Официален сайт

Общинска собственост и земеделие
З А П О В Е Д № РД11-208/20.05.2024 год.
By Администратор | | 0 Comments |
З А П О В Е Д № РД11-208/20.05.2024 год.
З А П О В Е Д № РД11-210 / 20.05.2024 год.
By Администратор | | 0 Comments |
З А П О В Е Д № РД11-210 /
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
By Администратор | | 0 Comments |
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
З А П О В Е Д № РД 11-179 /30.04. 2024г.
By Администратор | | 0 Comments |
З А П О В Е Д № РД 11-179
О Б Я В А Общинска Собственост
By Администратор | | 0 Comments |
О Б Я В А Общинска Собственост
О Б Я В А
By Администратор | | 0 Comments |
О Б Я В А Общинска администрация - гр. Мизия
Годишна Програма 2024г.
By Администратор | | 0 Comments |
Годишна Програма 2024г.
СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА МИЗИЯ ЗА МАНДАТА 2023 – 2027г.
By Администратор | | 0 Comments |
СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА МИЗИЯ ЗА
Scroll to Top