Община Мизия

Официален сайт

Общинска собственост и земеделие
График на срещи между ползватели на земеделска земя
By Администратор | | 0 Comments |
График на срещи между ползватели на земеделска земя
З А П О В Е Д № 180/01.08.2023 г.
By Администратор | | 1 Comments |
З А П О В Е Д № 180/01.08.2023 г.
О Б Я В А
By Администратор | | 0 Comments |
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ОРЯХОВО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.72, АЛ.4
Годишна програма 2023г.
By Администратор | | 1 Comments |
Годишна програма 2023г.
О Б Я В А
By Администратор | | 0 Comments |
О Б Я В А
Scroll to Top