Община Мизия

Официален сайт

Общински съвет
Решения от №332 до №332 Протокол №38 от 02.06.2022г.
By Администратор | | 5 Comments |
Решение №332 Упълномощава Валя Теодосиева Берчева – Кмет на Община
Решения от №324 до №331 Протокол №37 от 19.05.2022г.
By Администратор | | 2 Comments |
Решение №324 Приема Информация за дейността на Участък – Мизия
Предстоящо редовно заседание на общински съвет на 23.06.2022г.
By Администратор | | 5 Comments |
Изх.№419/17.06.2022 г.       ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ                                   ДО
Предстоящо редовно заседание на общински съвет на 02.06.2022г.
By Администратор | |
Изх.№ 409/30.05.2022 г.   ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ                                ДО КМЕТА
Предстоящо редовно заседание на общински съвет на 19.05.2022г.
By Администратор | |
    Изх.№ 403/13.05.2022 г.     ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ
Предстоящо редовно заседание на общински съвет на 21.04.2022г.
By Администратор | |
Изх.№ 396/15.04.2022 г.     ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ                                   ДО
Предстоящо редовно заседание на общински съвет на 24.03.2022г.
By Администратор | | 3 Comments |
Изх. № 386/18.03.2022г. ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ДО КМЕТА НА ОБЩИНА
Scroll to Top