Община Мизия

Официален сайт

Общински съвет
Предстоящо редовно заседание на общински съвет на 19.05.2022г.
By Администратор | |
    Изх.№ 403/13.05.2022 г.     ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ
Предстоящо редовно заседание на общински съвет на 21.04.2022г.
By Администратор | |
Изх.№ 396/15.04.2022 г.     ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ                                   ДО
Предстоящо редовно заседание на общински съвет на 24.03.2022г.
By Администратор | | 0 Comments |
Изх. № 386/18.03.2022г. ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ДО КМЕТА НА ОБЩИНА
Предстоящо редовно заседание на 10.02.2022г.
By Администратор | | 0 Comments |
         ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МИЗИЯ,  ОБЛАСТ ВРАЦА   гр.Мизия, ул.”Г.Димитров” № 25-27,
Предстоящо редовно заседание на 20.01.2022г.
By Администратор | |
Изх. № 358/14.01.2022 г.   ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ                                ДО КМЕТА НА
ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ ПРЕЗ 2022 г.  
By Администратор | |
П Л А Н ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -
Предстоящо редовно заседание на 23.12.2021г.
By Администратор | | 0 Comments |
Изх. № 350 /17.12.2021 г.   ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ                                   ДО КМЕТА
Scroll to Top