Община Мизия

Официален сайт

“регистрационни карти на сгради/входове в режим на етажна собственост в гр. Мизия”
РЕГИСТРАЦИОННА   КАРТА № 42
By Администратор | |
РЕГИСТРАЦИОННА   КАРТА № 42   на сграда / вход в
РЕГИСТРАЦИОННА   КАРТА № 41
By Администратор | |
РЕГИСТРАЦИОННА   КАРТА № 41   на сграда / вход в
РЕГИСТРАЦИОННА   КАРТА № 40
By Администратор | |
РЕГИСТРАЦИОННА   КАРТА № 40   на сграда / вход в
РЕГИСТРАЦИОННА   КАРТА № 39
By Администратор | |
РЕГИСТРАЦИОННА   КАРТА № 39   на сграда / вход в
РЕГИСТРАЦИОННА   КАРТА № 38
By Администратор | |
РЕГИСТРАЦИОННА   КАРТА № 38   на сграда / вход в
РЕГИСТРАЦИОННА   КАРТА № 37
By Администратор | |
РЕГИСТРАЦИОННА   КАРТА № 37   на сграда / вход в
РЕГИСТРАЦИОННА   КАРТА № 36
By Администратор | |
РЕГИСТРАЦИОННА   КАРТА № 36   на сграда / вход в
РЕГИСТРАЦИОННА   КАРТА № 35
By Администратор | |
РЕГИСТРАЦИОННА   КАРТА № 35   на сграда / вход в
РЕГИСТРАЦИОННА   КАРТА № 34
By Администратор | |
РЕГИСТРАЦИОННА   КАРТА № 34   на сграда / вход в
РЕГИСТРАЦИОННА   КАРТА № 33
By Администратор | |
РЕГИСТРАЦИОННА   КАРТА № 33                           на сграда / вход
Scroll to Top