Община Мизия

Официален сайт

Информация за предоставяне на услуга


 • Услуга:
  • 2052 Издаване на удостоверение за раждане - оригинал

   Издаване на удостоверение за раждане - оригинал
 • На основание на:
  • Закон за гражданската регистрация - чл. 43, ал. 6; чл. 88, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 40, ал. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • веднага
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • без срок
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Кмет на община
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • по реда на АПК

 • Ограничения и условности:
  • ПО РЕДА НА АПК

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • www.obshtinamizia.com
 • Електронен адрес за предложения:
 • Административни звена

  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

  Дирекция "Административно-правно, информационно обслужване и финансови дейности"
  Адрес: обл. Враца, общ. Мизия, гр. Мизия, ул. "Георги Димитров" № 25-27, п.к. 3330
  Код за междуселищно избиране: 09161
  Телефон за връзка: (09161)23-15
  Факс: (09161)20-12
  Адрес на електронна поща: obshtinamizia@gmail.com
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, 8:30 до 12:30ч и от 13:00 до 17:00ч Информационният център за Административно обслужване на населението работи без прекъсване за обедна почивка
  Изисквания, процедури, инструкции

  заявяване на услугата

  Заявителя подава заявление в ЗАО

  Образци
  Нормативна уредба

  Закон за гражданската регистрация

  Заплащане
  Scroll to Top