Община Мизия

Официален сайт

Нотариална заверка на пълномощно

·         За оформяне на пълномощно е необходимо да посетите Център за административно обслужване на граждани в Община Мизия.

·         Упълномощителят е длъжен да положи подписа си лично пред длъжностно лице

( Заместник-кмет или Секретар на Община Мизия )

·         Ст. спец. „Административно обслужване на населението“ оформя необходимите документи – копие на лична карта и описва в два екземпляра нотариално завереното пълномощно.

·         Заплаща се необходимата такса.

        Услугата не се предлага по електронен път!

Scroll to Top