Община Мизия

Официален сайт

Копирни услуги

 • Копирни услуги:


А 3 - едностранно: 0.30 лв/л

А 3 - двустранно: 0.40 лв/л

А 4 - едностранно: 0.20 лв/л

А 4 - двустранно: 0.30 лв/л


 • Отпечатване на текстови документи:

- в черно: 1.00 лв/стр.

- в цветно: 2.00 лв/стр.


 • Отпечатване на документи с графика: 

- в черно: 2.00 лв/стр.

- в цветно: 3.00 лв/стр.


 • Сканиране А4: 2.00 лв/стр.


 • Обработка на сканирани документи: 2.00 лв/стр.


 • Прехвърляне на сканиран обект на магнитен носител на клиента: 1.00 лв/стр.


 • Изпращане на електронна поща: 0.30лв/стр.


 • Извличане на конкретна информация от Интернет: 1.00 лв/стр.


 • Представяне на фирми в сайта на общината: 30.00 лв/стр.


 • Изработка бланки за грамота, свидетелство, покана и др. подобни: 4.00 лв/стр.


 • Изпращане на информация по факс: 1.00 лв за I-ва стр. и за вс. ост.-0.50 лв.


 • Получаване на информация по факс: 0.50 лв/стр.
Scroll to Top