Община Мизия

Общински дейности

Бюджет и финанси

Търгове

project-work-removebg-preview

Програми и проекти

Профил на купувача

Местни данъци и такси

Конкурси

Екология

Социални дейности

Общинска собственост и земеделие

Устройство на територията

Образование

Достъп до обществена информация

Култура

Спорт

Здравеопазване

Конкурси за държавни служители

download
Програма за развитие на селските райони
План за интегрирано развитие на община Мизия за периода 2021-2027г.

Анкета във връзка с План за интегрирано развитие на община Мизия за периода 2021 – 2027 г.ЗА МИЗИЯ

Мизия (старо име: Букьовци) е град в Северозападна България, област Враца. Градът е административен център на Община Мизия.

Повече информация
418x418-images-mizia

Карта на Община Мизия

На 13 февруари 1970 г. с Указ № 344 на Държавния съвет е образуван град с древното име Мизия от сливането на селище от градси тип Букьовци и село Гложене.

img_preview (3)

Административни услуги

МЕстни данъци и такси


Информация
гражданска регистрация и административно обслужване


Информация

Общинска собственост и земеделие

Информация

Галерия