Община Мизия

Официален сайт

Новини

Всички новини >

П О К А Н А ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ
П О К А Н А ЗА СВИКВАНЕ УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ КОЗЛОДУЙ, МИЗИЯ И ХАЙРЕДИН
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД - ОРЯХОВО, ЗА МАНДАТ 2023 – 2027 ГОДИНА
Електронни услуги
Информация за граждани
Информация за бизнеса
Профил на купувача
Търгове и конкурси

Събития

Предстоящи събития

ЗАПОЧНА КАМПАНИЯ 2024 ЗА ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
План за интегрирано развитие на община Мизия за 2021-2027г.
Проект „Реконструкция на спортна инфраструктура в УПИ I, кв.56, кад № 501.752 по плана на гр. Мизия, общ Мизия”
Подаване на сигнали, жалби и предложения по електронен път.
Scroll to Top