Община Мизия

Официален сайт

Обяви и съобщения
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС “Косаня” ЕАД
By Администратор | | 0 Comments |
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС "Косаня" ЕАД
Обява за шофьор на училищен автобус
By Администратор | | 0 Comments |
Обява за шофьор на училищен автобус
Конкурс за длъжността Директор на Детска градина “Незабравка”
By Администратор | | 0 Comments |
Конкурс за длъжността Директор на Детска градина "Незабравка" ДЕКЛАРАЦИЯ изисквания
Заповед №РД.11-138/11.04.2024г.
By Администратор | | 0 Comments |
Заповед №РД.11-138/11.04.2024г.
З А П О В Е Д № РД.11-129 / 08.04.2024 год.
By Администратор | | 0 Comments |
З А П О В Е Д № РД.11-129 /
З А П О В Е Д № РД.11-130 /08.04.2024 год.
By Администратор | | 0 Comments |
З А П О В Е Д № РД.11-130 /08.04.2024
З А П О В Е Д № РД.11-128 / 08.04.2024 год.
By Администратор | | 0 Comments |
З А П О В Е Д № РД.11-128 /
З А П О В Е Д № РД.11-132/ 08.04.2024 год.
By Администратор | | 0 Comments |
З А П О В Е Д № РД.11-132/ 08.04.2024
З А П О В Е Д № РД.11-131 /08.04.2024 год.
By Администратор | | 0 Comments |
З А П О В Е Д № РД.11-131 /08.04.2024
Scroll to Top