Община Мизия

Официален сайт

Обяви и съобщения
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 11.08.2022г.
By Администратор | | 0 Comments |
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ  11.08.2022г.
График за срещи, във връзка с процедура по чл.37в от ЗСПЗЗ
By Администратор | | 0 Comments |
График за срещи, във връзка с процедура по чл.37в от
НАРЕДБА №30 за приемане,отглеждане,възпитава не,социализиране и обучаване на деца в общинските детски градини в община Мизия – ОТМЕНЕНА
By Администратор | | 0 Comments |
Наредба__30_за_приемане_отглеждане_възпитаване_социализиранр_и_обучаване__на_деца_в_общинските_детски_градини_в_Община_Мизияна (1)
Заповед № РД.11-387/08.08.22г. на Кмета на Община Мизия
By Администратор | | 0 Comments |
Заповед за образуване на избирателни секции на територията на Община
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 04.08.2022г.
By Администратор | | 0 Comments |
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ  04.08.2022г.
З А П О В Е Д № 173/01.08.2022 год.
By Администратор | | 0 Comments |
З А П О В Е Д № 173/01.08.2022 год.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ОРЯХОВО – ОБЯВА
By Администратор | | 0 Comments |
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ОРЯХОВО
З А П О В Е Д № РД.11-369/29.07.2022г.
By Администратор | | 0 Comments |
З А П О В Е Д № РД.11-369/29.07.2022г.
ЗАПОВЕД РД11.379/02.08.2022г.
By Администратор | | 0 Comments |
ЗАПОВЕД РД11.379/02.08.2022г.
Scroll to Top