Община Мизия

Официален сайт

Адрес
3330, Мизия, Ул. "Георги Димитров" № 25-27
телефон
09/16123-15
Email
mizia@mizia.egov.bg

Общинска администрация

ДЛЪЖНОСТВЪТР. НОМЕР
Кмет09/16123-15 (6-1)
Заместник-кмет09/16123-15 (6-2)
Секретар09/16123-15 (6-3)
Главен архитект09/16123-15 (3-1)
Юрисконсулт09/16123-15 (4-3)
Директор дирекция"АПИОФД"09/16123-15 (2-4)
Главен счетоводител09/16123-15 (2-4)
Главен специалист "Бюджет и финанси"09/16123-15 (2-2)
Ст. спец. "Счетоводител"09/16123-15 (2-2)
Спец. "Счетоводител"09/16123-15 (2-2)
Старши счетоводител09/16123-15 (2-2)
Главен специалист "Приходи"09/16123-15 (1)
Старши специалист "Приходи"09/16123-15 (1)
Специалист "Приходи"09/16123-15 (1)
Старши специалист "ГРАО"09/16123-15 (4-1)
Специалист "ГРАО"09/16123-15 (4-1)
Главен специалист "Човешки ресурси"09/16123-15 (4-2)
Главен специалист "АОН"09/16123-15 (4-4)
Старши специалист "АОН"09/16123-15 (4-4)
Главен експерт "УТС"09/16123-15 (3-1)
Старши специалист "ПСИК"09/16123-15 (3-1)
Старши специалист "КД"09/16123-15 (3-1)
Специалист "Строителство и благоустройство"09/16123-15 (3-1)
Главен специалист "УТ"09/16123-15 (3-1)
Главен специалист "Общинска собственост и земеделие"09/16123-15 (3-2)
Главен специалист "Екология"09/16123-15 (3-3)
Младши експерт "Европейски програми и проекти"09/16123-15 (4-3)
Главен експерт "Обществени поръчки"09/16123-15 (4-3)
Главен експерт "Образование"09/16123-15 (5-1)
Старши специалист "ЕВМПС"09/16123-15 (5-2)
Специалист "Мрежова и информационна сигурност"09/16123-15 (5-1)
Технически сътрудник09/16123-15 (6-5)
Главен специалист "ОМП"09/16123-15 (6-2)
Охрана на пунктове за управление09/16123-15 (6-2)
Главен експерт "Здравеопазване и социални дейности"09/16123-15 (5-3)
Старши специалист "Социални дейности"09/16123-15 (5-4)
Домакин09/16123-15 (8)
Дежурен09/16123-15 (7-1)

Изпратете ни съобщение

Scroll to Top