Община Мизия

Официален сайт

Адрес
3330, Мизия, Ул. "Георги Димитров" № 25-27
телефон
09/16123-15
Email
mizia@mizia.egov.bg

Общинска администрация

ДЛЪЖНОСТВЪТР. НОМЕР
Кмет112
Заместник-кмет119
Секретар113
Главен архитект110
Юрисконсулт122
Директор дирекция"АПИОФД"124
Главен счетоводител124
Главен специалист "Бюджет и финанси"107
Ст. спец. "Счетоводител"107
Спец. "Счетоводител"107
Старши счетоводител116
Главен специалист "Приходи"118
Старши специалист "Приходи"118
Специалист "Приходи"103
Старши специалист "ГРАО"104
Специалист "ГРАО"118
Главен специалист "Човешки ресурси"108
Главен специалист "АОН"118
Старши специалист "АОН"118
Главен експерт "УТС"110
Старши специалист "ПСИК"110
Старши специалист "КД"110
Специалист "Строителство и благоустройство"110
Главен специалист "УТ"115
Главен специалист "Общинска собственост и земеделие"115
Главен специалист "Екология"121
Младши експерт "Европейски програми и проекти"122
Главен експерт "Обществени поръчки"122
Главен експерт "Образование"
Старши специалист "ЕВМПС"119
Специалист "Мрежова и информационна сигурност"122
Технически сътрудник121
Главен специалист "ОМП"117
Охрана на пунктове за управление117
Главен експерт "Здравеопазване и социални дейности"102
Старши специалист "Социални дейности"102
Домакин101
Куриер111

Изпратете ни съобщение

Scroll to Top