Община Мизия

Официален сайт

Обяви и съобщения
ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА – ОРЯХОВО
By Администратор | | 0 Comments |
ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА - ОРЯХОВО
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 26.10.2023Г.
By Администратор | | 0 Comments |
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 26.10.2023Г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
By Администратор | | 0 Comments |
График за разполагане на демонстрационна машина:
З А П О В Е Д №РД.11-511/23.10.2023г.
By Администратор | | 0 Comments |
З А П О В Е Д №РД.11-511/23.10.2023г.
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 19.10.2023г.
By Администратор | | 0 Comments |
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 19.10.2023г.
Заповед – забрана за изложба на птици на територията на Община Мизия
By Администратор | | 0 Comments |
Заповед - забрана за изложба на птици на територията на
Заповед №РД.11-494/16.10.2023г.
By Администратор | | 0 Comments |
Заповед №РД.11-494/16.10.2023г.
Съобщение
By Администратор | | 0 Comments |
Съобщение
Scroll to Top