Община Мизия

Официален сайт

Обяви и съобщения
Уведомление за инвестиционно предложение
By Администратор | | 4 Comments |
Уведомление за инвестиционно предложение
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ЛОШИ МЕТЕОРОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ
By Администратор | | 4 Comments |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ЛОШИ МЕТЕОРОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 08.12.2022г.
By Администратор | | 4 Comments |
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 08.12.2022г.
З А П О В Е Д №РД.11-659/05.12.2022г.
By Администратор | | 5 Comments |
З А П О В Е Д №РД.11-659/05.12.2022г.
“КЪНСТРАКТИВ ЕНЕРДЖИ” ЕООД
By Администратор | | 5 Comments |
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС
“КЪНСТРАКТИВ ЕНЕРДЖИ” ЕООД
By Администратор | | 5 Comments |
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 01.12.2022г.
By Администратор | | 2 Comments |
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 01.12.2022г.
Проект “Нова възможност за младежка заетост”
By Администратор | | 2 Comments |
Проект "Нова възможност за младежка заетост"
З А П О В Е Д №РД.11-637/25.11.2022г.
By Администратор | | 3 Comments |
З А П О В Е Д №РД.11-637/25.11.2022г.
З А П О В Е Д №РД.11-636/25.11.2022г.
By Администратор | | 2 Comments |
З А П О В Е Д №РД.11-636/25.11.2022г.
Scroll to Top