Община Мизия

Официален сайт

Обяви и съобщения
СЪОБЩЕНИЕ
By Администратор | | 0 Comments |
СЪОБЩЕНИЕ Информираме Ви, че вече е активна възможността за проверка
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ЛОШИ МЕТЕОРОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ
By Администратор | | 0 Comments |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ЛОШИ МЕТЕОРОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ 02.09.2022г.
ПРОГРАМА “СТАРТ НА КАРИЕРАТА” за заетост през 2022 г.
By Администратор | | 0 Comments |
ПРОГРАМА  “СТАРТ НА КАРИЕРАТА” за заетост през 2022 г.
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 01.09.2022г.
By Администратор | | 0 Comments |
ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО ул. „Андрей Чапразов” №
Заповед №РД.11-437/30.08.2022г.
By Администратор | | 0 Comments |
Заповед №РД.11-437/30.08.2022г.
ОБЯВА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ КЪМ ОБЩИНАТА ИНФОРМИРА
By Администратор | | 0 Comments |
ОБЯВА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ КЪМ ОБЩИНАТА ИНФОРМИРА На основание
ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ ЗА 2020 Г.
By Администратор | | 1 Comments |
ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ
З А П О В Е Д № РД.11-426/25.08.2022 год.
By Администратор | | 1 Comments |
З А П О В Е Д № РД.11-426/25.08.2022 год.
Scroll to Top