Община Мизия

Официален сайт

Обяви и съобщения
Конкурс за рисунка на тема „Моето детство”
By Администратор | | 0 Comments |
Конкурс за рисунка на тема „Моето детство”: „Детство мое, реално
Предстоящо редовно заседание на общински съвет на 02.06.2022г.
By Администратор | |
Изх.№ 409/30.05.2022 г.   ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ                                ДО КМЕТА
Посрещане и изпращане на Ботевите походници
By Администратор | | 0 Comments |
Посрещане и изпращане на Ботевите походници.
Посрещане на Ботеви поклонници
By Администратор | | 0 Comments |
Организирано посрещане на Ботеви поклонници /участници в ежегодния  Национален туристически
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
By Администратор | | 0 Comments |
Община Мизия на основание чл.128, ал.3 ЗУТ съобщава, че със
СЪОБЩЕНИЕ
By Администратор | | 0 Comments |
Община Мизия на основание чл.128, ал.3 ЗУТ съобщава, че със
З А П О В Е Д №РД 11-213/23.05.2022 г.
By Администратор | | 0 Comments |
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 от ЗОС,
З А П О В Е Д № РД 11-212/23.05.2022 г.
By Администратор | | 0 Comments |
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС,
СЪОБЩЕНИЕ
By Администратор | | 0 Comments |
Община Мизия уведомява жителите, Във връзка с получено писмо от
Заповед РД 11-214/25.05.22 г.
By Администратор | | 0 Comments |
заповед РД 11-21425.05.22 г.
Scroll to Top