Община Мизия

Официален сайт

Култура

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА 2022 ГОДИНА НА ОБЩИНА МИЗИЯ

Дата

Място

Културна проява

 

Организатор/и

ЗА Контакти

4 януари

Читалищна зала

100 г. от рождението на Блага Димитрова, българска писателка, литературен критик/1922-2003/ Изготвяне на тематичен кът посветен на годишнината.

Библиотека

0878584326

galia_hristova70@abv.bg

06 януари

Читалището Библиотека

 

6 януари – рождена дата на Христо  Ботев (1848-1876) –български поет и революционер – 172 години от рождението му

1.Kът, посветен

 на живота и делото на Ботев;

2.Беседа за Ботев и четене на негови стихове.

Народно читалище „Пробуда 1927 Софрониево”

 

Офелия Спасова

0878 /584. 352

chitaliste.sofronievo@abv.bg

 

11 януари

Гр. Мизия

/ще се уточни допълнително/

Международен ден на думата „Благодаря“

Община Мизия

Нанси Кунчева

0893969059

kuncheva00@abv.bg

15 януари

Народно Читалище „ Просвета 1899”

 с. Крушовица-Библиотека

127 г. от рождението на Гео Милев (1895 – 1925), български поет, преводач, художествен историк и издател. – тематичен кът

Народно Читалище

 „Просвета 1899”

 село Крушовица

Деница Петрова

0876549971

prosvetakr@abv.bg

 

18 януари

Читалищна зала

ЦДГ”Калинка с.Липница

140 г.от рождението на Алън Милн-английски писател,автор на книгите за Мечо Пух/1882-1956/

Изготвяне на тематичен кът.

Посещение в ЦДГ”Калинка”-съвместно четене.

Библиотека

0878584326

galia_hristova70@abv.bg

18 януари

Народно Читалище „ Просвета 1899”

 с. Крушовица-Библиотека

87 г. от рождението на Дамян Дамянов (1935 – 1999), български поет.

– тематичен кът

Народно Читалище

 „Просвета 1899”

 село Крушовица

Деница Петрова

0876549971

prosvetakr@abv.bg

 

18 януари

гр.Мизия

140 год. от рождението  на Алън Милн. Да разкажем на децата за Мечо Пух.

 

Народно читалище „Просвета 1915”

 гр. Мизия

0878584330

Даниела Андрова

bookmz-mn@dir.bg

21 януари

Читалище – Библиотека

/Уточнява се допълнително/

„Бабин ден в Софрониево” – традиции и обичаи от Родния край.

Възпроизвеждане на традиционен местен обичай :Вдигане дете на гринда”

/местно значение/

Народно читалище „Пробуда 1927 Софрониево;

База „Пчелица”

 

Офелия Спасова

0878 /584. 352

chitaliste.sofronievo@abv.bg

21 януари

Читалищна зала

Бабин ден-обичаи и традиции

Съвместно тържество с Клуб на пенсионера и млади майки от селото-програма.

Читалище и Клуб на пенсионера

0878584326

galia_hristova70@abv.bg

21 януари

Народно Читалище „Просвета 1899”

„Бабинден”

Народно Читалище

 „Просвета 1899”

 село Крушовица

Деница Петрова

0876549971

prosvetakr@abv.bg

 

21 януари

 

Народно читалище „Христо Ботев - 29“

„Бабинден“ – пресъздаване на ритуали

Народно читалище „Христо Ботев - 29“

Валентина Борисова

0885305740

Stefka_987@abv.bg

28 януари

Читалищна зала

ЦДГ”Калинка”с.Липница

100 г.от рождението на Цветан Ангелов-български детски писател.Автор на текста на детската песничка”Тихо се сипе първия сняг”/1922-1982/

Изготвяне на

тематичен кът.

Посещение в ЦДГ”Калинка”-съвместно четене и песнички за Шаро и

първия сняг.

Библиотека

0878584326

galia_hristova70@abv.bg

01 февруари

Читалищна зала

140г. от рождението на Владимир Димитров-Майстора-български художник,класик/1882.1960/

Изготвяне на тематичен кът с подходящи книги и материали.

Библиотека

0878584326

galia_hristova70@abv.bg

01 февруари

гр.Мизия

140г. от рожд.на Владимир Димитров – Майстора. Твореца, който се докосва до истинността на българския бит и култура. Витринно табло.

Народно читалище „Просвета 1915”

 гр. Мизия

0878584330

Даниела Андрова

bookmz-mn@dir.bg

 

03 февруари

Читалищна зала

140г. от рождението на Добри Немиров-български автор на разкази,романи,пътеписи и пиеси,библиотекар на БАН и в Министерство на благоустройството/1882-1945/

Изготвяне на тематичен кът с книги и материали.

Библиотека

0878584326

galia_hristova70@abv.bg

05 февруари

Народно Читалище „ Просвета 1899”

 с. Крушовица-Библиотека

102г. от рождението на Леда Гео Милева (1920 – 2013), българска поетеса, преводач, общественик. Автор на стихове и пиеси за деца и на преводи от английски, руски и френски езици.

 

Народно Читалище

 „Просвета 1899”

 село Крушовица

Деница Петрова

0876549971

prosvetakr@abv.bg

 

 

05 февруари

Гр. Мизия

/ще се уточни допълнително/

Международен ден за Безопасен интернет

Община Мизия

Нанси Кунчева

0893969059

kuncheva00@abv.bg

 

05 февруари

Гр. Мизия

/ще се уточни допълнително/

Международен ден на Доброто

Община Мизия

Нанси Кунчева

0893969059

kuncheva00@abv.bg

 

10 февруари

Гр. Мизия

/ще се уточни допълнително/

Ден на пчеларя

Община Мизия

Нанси Кунчева

0893969059

kuncheva00@abv.bg

11 февруари

Читалищна зала

120 г. от рождението на Светослав Минков-български писател и преводач.Баща на българската фантастика/1902-1966/

Изготвяне на тематичен кът с книги и материали.

Библиотека

0878584326

galia_hristova70@abv.bg

11 февруари

гр.Мизия

120 г. от рожд. на Светослав Минков -  родоначалник на съвременната българска фантастика. Приказки за деца.

Народно читалище „Просвета 1915”

 гр. Мизия

0878584330

Даниела Андрова

bookmz-mn@dir.bg

 

13 февруари

гр. Мизия

 

Участие на самодейните колективи  в тържественото честване на 52 години от обявяването на Мизия за град.

Община Мизия,

Народно читалище „Просвета 1915”

 гр. Мизия

0878584330

Даниела Андрова

bookmz-mn@dir.bg

14 февруари

 

Площадът пред читалището

 „Трифон Зарезан” в с.Софрониево 1.– възпроизвеждане на обичая „Зарязване на лоза” – традиции и обичаи от Родния край;

2.-„Софрониевска винария 2022”.

/регионално и местно значение/

Народно читалище „Пробуда 1927 Софрониево

Офелия Спасова

0878 /584. 352

chitaliste.sofronievo@abv.bg

14 февруари

Читалищна зала

Влюбени и лозари-емоции и традиции

Празник в чест на Трифон Зарезан

Читалище и Клуб на пенсионера

0878584326

galia_hristova70@abv.bg

14 февруари

Народно Читалище

 „Просвета 1899”

 село Крушовица-

 

„Трифон  Зарезан” в с.Крушовица

Народно Читалище

 „Просвета 1899”

 село Крушовица

Деница Петрова

0876549971

prosvetakr@abv.bg

 

 

14 февруари

Народно читалище „Христо Ботев - 29“

Влюбени и лозари-емоции и традиции

Народно читалище „Христо Ботев - 29“

Валентина Борисова

0885305740

stefka_987@abv.bg

 

14 февруари

Гр. Мизия

/ще се уточни допълнително/

Влюбени и лозари-емоции и традиции

Община Мизия

Нанси Кунчева

0893969059

kuncheva00@abv.bg

18 февруари

Читалището-

Библиотека

147 години от обесването на В.Левски :

1.Кът, посветен на живота и делото на Левски.

2.”От Библиотеката”: „Дела трябвят, а не думи!”-Васил Левски – Живот и революционна дейност в писма и документи.

/национално  значение/

Народно читалище „Пробуда 1927 Софрониево

Офелия Спасова

0878 /584. 352

chitaliste.sofronievo@abv.bg

18 февруари

Читалищна зала

149 г. от обесването на Васил Левски /1837-1873/

Изготвяне на тематичен кът посветен на живота и делото на Апостола.

Съвместно четене с ученици.

Библиотека

0878584326

galia_hristova70@abv.bg

18 февруари

 

гр. Мизия

149 г. от гибелта на Васил Левски” мероприятие с деца. 

Народно читалище „Просвета 1915”

0878584330

Даниела Андрова

bookmz-mn@dir.bg

19 февруари

Народно Читалище „ Просвета 1899”

 с. Крушовица

Мероприятия посветени на делото на Апостола на свободата.

 Народно Читалище

 „Просвета 1899”

село Крушовица

Деница Петрова

0876549971

prosvetakr@abv.bg

 

19 февруари

Народно читалище „Христо Ботев - 29“

148 г. от обесването на Васил Левски /1837-1873/

Народно читалище „Христо Ботев - 29“

Валентина Борисова

0885305740

stefka_987@abv.bg

19 февруари

 

Гр. Мизия

Участие в поклонение пред паметника на Васил Левски

 

Община Мизия

Народно читалище „Просвета 1915”

0878584330

Даниела Андрова

bookmz-mn@dir.bg

21-25 февруари

гр.Мизия

Организиране на мартенска работилница с ученици.

Народно читалище „Просвета 1915”

0878584330

Даниела Андрова

bookmz-mn@dir.bg

28 февруари

гр.Мизия

115г. от рожд. на Емилиан Станев. Витринно табло.

Народно читалище „Просвета 1915”

0878584330

Даниела Андрова

bookmz-mn@dir.bg

01 март

Читалището;

Основно училище”Отец Паисий”;

База „Пчелица”;

с.Софрониево

”Баба Марта бързала, мартеници вързала…” – традиции и обичаи от Родния край, свързани с Баба Марта.

регионално и местно значение/

Народно читалище „Пробуда 1927 Софрониево

Офелия Спасова

0878 /584. 352

chitaliste.sofronievo@abv.bg

01 март

Читалището-уточнява се допълнително

1 март – Празника на самодееца. Творчески изяви на самодейците от читалището.

/Местно значение/

Народно читалище „Пробуда 1927 Софрониево

Офелия Спасова

0878 /584. 352

chitaliste.sofronievo@abv.bg

01 март

Читалищна зала

ЦДГ”Калинка”

Посрещане на Баба Марта

Ден на самодееца

Посещение в ЦДГ”Калинка”и закичване мартеници на децата и самодейците.

Читалище

0878584326

galia_hristova70@abv.bg

01 март

Основно Училище „Христо Ботев”;   Детска градина „Незабравка”-филиал„Здравец”с. Крушовица; Кметство-Крушовица; Клубове на пенсионера

„Мартенски вълнения”

Народно Читалище

 „Просвета 1899”

 село Крушовица

Деница Петрова

0876549971

prosvetakr@abv.bg

 

01 март

Народно Читалище „Просвета 1899” Крушовица

„Ден на самодееца”- Вечер  на самодейните творци

Народно Читалище

 „Просвета 1899”

 село Крушовица

Деница Петрова

0876549971

prosvetakr@abv.bg

 

 

01 март

 

Народно читалище „Христо Ботев - 29“

Посрещане на Баба Марта-закичване с мартеници

Народно читалище „Христо Ботев - 29“

Валентина Борисова

0885305740

stefka_987@abv.bg

01 март

гр. Мизия

Участие в Общинско мероприятие „Баба Марта”

Община Мизия , ЦПЛР

Народно читалище „Просвета 1915”

0878584330

Даниела Андрова

bookmz-mn@dir.bg

01 март

гр. Мизия

Отбелязване Деня на самодееца.

Народно читалище „Просвета 1915”

 

0878584330

Даниела Андрова

bookmz-mn@dir.bg

02 март

Читалищна зала

Тематично табло,изложба на книги,материали и рисунки в чест на 3-март Национален празник на България

Читалище/библиотека

0878584326

galia_hristova70@abv.bg

03 март

Читалището-

Средновековна църква „Св.Никола”

 

3 март 1878 - Освобождението на България от османско иго”.

  1. Тематичен кът – изложба:

144 години от Освобождението на България от Османско иго:

2.Празнично шествие от читалището до Старата църква „Св. Никола”

3. Тематична програма .

4. Пробуждане с хоро на 3 март.

Народно читалище „Пробуда 1927 Софрониево

Офелия Спасова

0878 /584. 352

chitaliste.sofronievo@abv.bg

03 март

С.Крушовица

Площад проф. Иван Митев

1.Тържествено честване

 

2.„Пробуждане с хоро”

Народно Читалище

 „Просвета 1899”

 село Крушовица

Деница Петрова

0876549971

prosvetakr@abv.bg

 

03 март

гр. Мизия

Участие на самодейни състави в тържественото честване на 3 март – Националния празник на България.

Община Мизия

Народно читалище „Просвета 1915”

0878584330

Даниела Андрова

bookmz-mn@dir.bg

08 март

Библиотека

 

„От Библиотеката”: 8 март -  Международен ден на жената.

Народно читалище „Пробуда 1927 Софрониево

Офелия Спасова

0878 /584. 352

chitaliste.sofronievo@abv.bg

08 март

Читалищна зала

Празник на жената

Читалище,Кметство,Клуб на пенсионера

0878584326

galia_hristova70@abv.bg

08 март

Народно Читалище „Просвета 1899” Крушовица

Кампания „Мама е кралица”

Народно Читалище

 „Просвета 1899”

 село Крушовица

Деница Петрова

0876549971

prosvetakr@abv.bg

 

 

08 март

 

Народно читалище „Христо Ботев - 29“

Поздрав към всички дами – женско парти

Народно читалище „Христо Ботев - 29“

Валентина Борисова

0885305740

stefka_987@abv.bg

 

08 март

Гр. Мизия

/ще се уточни допълнително/

Международен ден на жената

Община Мизия

Нанси Кунчева

0893969059

kuncheva00@abv.bg

 

20 март

Гр. Мизия

/ще се уточни допълнително/

Международен ден на Щастието

Община Мизия

Нанси Кунчева

0893969059

kuncheva00@abv.bg

22 март

Читалището

22 март – Ден на пролетта: традиции и обичаи от Родния край.

Народно читалище „Пробуда 1927 Софрониево;

ОУ „Отец Паисий”

Офелия Спасова

0878 /584. 352

chitaliste.sofronievo@abv.bg

22 март

Читалищна зала

Пролетен празник

Читалище,Кметство,Клуб на пенсионера

0878584326

galia_hristova70@abv.bg

22 март

Народно Читалище „Просвета 1899” с.Крушовица

„Добре дошла – Пролет”-да   засадим пролетно цвете   – от ученици ОУ”Хр.Ботев”

Народно Читалище

 „Просвета 1899”

 село Крушовица

Деница Петрова

0876549971

prosvetakr@abv.bg

 

22 март

гр. Мизия

По случай световния ден на поезията „ На чаша с вино и любими стихове”

135г. от рожд. на Д.Дебелянов.

 

Народно читалище „Просвета 1915”

0878584330

Даниела Андрова bookmz-mn@dir.bg

 

22 март

Гр. Мизия

/ще се уточни допълнително/

Международен ден на Земята /водата/

Община Мизия

Нанси Кунчева

0893969059

kuncheva00@abv.bg

м. март - април /допълнително се уточнява/

С. Крушовица

Да завием …- II фестивал на традиционните ястия

Община Мизия

Нанси Кунчева

0893969059

kuncheva00@abv.bg

25 март

Читалище – библиотека

27 март - Международен ден на театъра – Обособяване на кът, посветен на театралното изкуство, тематична среща с презентиране на видеостена.

Народно читалище „Пробуда 1927 Софрониево

Офелия Спасова

0878 /584. 352

chitaliste.sofronievo@abv.bg

25 март

Читалищна зала

90 г. от рождението на Слав Хр.Караславов-български поет и белетрист/1930-2002/

Тематичен кът на книги и материали.

 

 

Библиотека

0878584326

galia_hristova70@abv.bg

28 март

Читалищна зала

135 г. от рождението на Димчо Дебелянов-български поет,автор на лирични и сатирични стихотворения,преводач/1887-1916/

Тематичен кът-изложба на произведения.

Съвместно четене с ученици и читатели.

Библиотека

0878584326

galia_hristova70@abv.bg

01 април

Читалището - Библиотека

„От Библиотеката”: 2 април – международен ден на детската книга и 217 г. от рождението на Ханс Кристиан Андерсен.

 

Народно читалище „Пробуда 1927 Софрониево

Офелия Спасова

0878 /584. 352

chitaliste.sofronievo@abv.bg

 

01 април

Гр. Мизия

/ще се уточни допълнително/

Международен ден на Хумора и шегата

Община Мизия

Нанси Кунчева

0893969059

kuncheva00@abv.bg

01-4 април

Библиотека/компютърна зала”

ЦДГ”Калинка”

Международен ден на детската книга

Съвместни четения с деца на любими детски книжки и произведения,приказни герои.

Библиотека

0878584326

galia_hristova70@abv.bg

01-7 април

Библиотека/компютърна зала/

Маратон на четенето с деца и възрастни-читатели на библиотеката.

Библиотека

0878584326

galia_hristova70@abv.bg

 04-08 април

Библиотека при НЧ „Просвета 1899” Крушовица

Седмица на детската книга:

-Четене на литературни произведения за деца и юноши ;  

 -прожекция на детски филми с мултимедия

- срещи с любими приказни герой

 

Народно Читалище „Просвета 1899” Крушовица

Деница Петрова

0876549971

prosvetakr@abv.bg

 

04-08 април

гр. Мизия

Седмица на детската книга и изкуствата за деца / четене, конкурси, игри, филмчета и др./

Среща с детски автор.

 

Народно читалище „Просвета 1915”

0878584330

Даниела Андрова

bookmz-mn@dir.bg

07 април

Библиотека/компютърна зала/

Международен ден на здравето

Разговор,презентация за здравето-нашата грижа и отговорност.

Библиотека

0878584326

galia_hristova70@abv.bg

 

07 април

Гр. Мизия

/ще се уточни допълнително/

Световен ден на Здравето

Община Мизия

Нанси Кунчева

0893969059

kuncheva00@abv.bg

15 април

Читалището - Библиотека

16 април – Лазаровден;

17 април – Цветница:

Традиции и обичаи от родния край.

 

Народно читалище „Пробуда 1927 Софрониево

Офелия Спасова

0878 /584. 352

chitaliste.sofronievo@abv.bg

16 април

с.Липница

Лазаровден

Лазаруване с деца.

Читалище/библиотека,учители от селото.

0878584326

galia_hristova70@abv.bg

16 април

Село Крушовица –обход

„Лазаровден”

Народно Читалище

 „Просвета 1899”

 село Крушовица

Деница Петрова

0876549971

prosvetakr@abv.bg

 

16 април

гр. Мизия

„Лазаруване” и „Кумичане” – пресъздаване на обичая.

Народно читалище „Просвета 1915”

0878584330

Даниела Андрова bookmz-mn@dir.bg

 

16 април

с. Войводово

Обичай ”Лазаруване”–придружен с много песни ,красиви носии и обхождане по домовете

 

Народно читалище „Христо Ботев - 29“

Валентина Борисова

0885305740

stefka_987@abv.bg

17 април

Моста в старо село при река Скът

„Кумичане”

Народно Читалище

 „Просвета 1899”

 село Крушовица

Деница Петрова

0876549971

prosvetakr@abv.bg

 

18-22 април

Читалището - Библиотека

„От Библиотеката”:

Маратон на четенето.

Организиране на четения, с участието на ученици, родители, учители, читалищни дейци и други любители на книгата, във връзка със Световния ден на книгата и авторското право.

Народно читалище „Пробуда 1927 Софрониево

Офелия Спасова

0878 /584. 352

chitaliste.sofronievo@abv.bg

18-22 април

НЧ „Просвета 1899” Крушовица

Великден – боядисване на яйца; конкурс за най-красиво боядисано яйце; изложба от яйца и великденски хлябове и козунаци

Народно Читалище

 „Просвета 1899”

 село Крушовица

 

Деница Петрова

0876549971

prosvetakr@abv.bg

 

м.април

Читалищна зала

Подготовка за посрещане на Великден.

Великденска работилничка с деца.

Изготвяне на изложба на великденски яйца,рисунки,украси и др.

Читалище/библиотека учители,родители от селото

0878584326

galia_hristova70@abv.bg

21 април

гр. Мизия

Велики четвъртък- боядисване на яйца с деца пред читалището.

Народно читалище „Просвета 1915”

0878584330

Даниела Андрова bookmz-mn@dir.bg

22 април

гр.Мизия

Световен ден на книгата и авторското право- Маратон на четенето с ученици.

„Остави всичко и чети”

 

Народно читалище „Просвета 1915”

0878584330

Даниела Андрова bookmz-mn@dir.bg

24 април

гр. Мизия

Участие на самодейните колективи във Великденски концерт.

Народно читалище „Просвета 1915”

0878584330

Даниела Андрова bookmz-mn@dir.bg

25 април

Читалището - Библиотека

Великденски празник в Софрониево” – Традиции и обичаи от родния край

1.Традиционно Великденско хоро „Ора пащулуй”

2.Великденски изложби

3.Литературно-музикална програма

/ регионално и местно  значение/

Кметство Софрониево,

Народно читалище „Пробуда 1927 Софрониево

Основно училище „Отец Паисий”,

База „Пчелица”

Офелия Спасова

0878 /584. 352

chitaliste.sofronievo@abv.bg

26 април

Читалищна зала

60г. от рождението на Петя Дубарова-българска поетеса/1962-1979

Изготвяне на витрина с подходяща тематика.

Колективно четене с ученици на творчеството и.

Библиотека

0878584326

galia_hristova70@abv.bg

28 април

с.Липница

паметника

78 години от гибелта на героите антифашисти

Възпоменание

Читалище

Кметство

0878584326

galia_hristova70@abv.bg

09-13 април

Читалището - Библиотека

„От Библиотеката”:

Национална библиотечна седмица.

Организирани инициативи:

  1. Да четем заедно;
  2. Библиотекар за един ден.

/местно значение/

Народно читалище „Пробуда 1927 Софрониево

Офелия Спасова

0878 /584. 352

chitaliste.sofronievo@abv.bg

11 април

НЧ „Просвета 1899” Крушовица

Ден на библиотекаря –

„Елате ни на гости”

Народно Читалище

 „Просвета 1899”

 село Крушовица

 

Деница Петрова

0876549971

prosvetakr@abv.bg

 

 

10 май

Гр. Мизия

/ще се уточни допълнително/

Световен ден на движението за здраве

Община Мизия

Нанси Кунчева

0893969059

kuncheva00@abv.bg

11 май

гр. Мизия

Ден на библиотекаря - среща с колегите.

Народно читалище „Просвета 1915”

0878584330

Даниела Андрова bookmz-mn@dir.bg

 

15 май

Гр. Мизия

/ще се уточни допълнително/

Международен ден на Семейството

Община Мизия

Нанси Кунчева

0893969059

kuncheva00@abv.bg

15 май

Читалищна зала

130г.от написването на възрожденското стихотворение”Химн на св.св.Кирил и Методий с първи стих”Върви народе възродени”от Стоян Михайловски/1892г./

Изготвяне на тематична витрина.Изложба на книги и материали.

Библиотека

0878584326

galia_hristova70@abv.bg

16 май

 

 

 

 

 

                     

гр.Мизия

130г. от създаването на  „Химн на св. св. Кирил и Методий“ от Стоян Михайловски. Мероприятие с ученици.

Национална библиотечна седмица. ДГ – Танцуващи букви, гатанки и стихчета.

Ученици: Разбъркани приказки.

Народно читалище „Просвета 1915”

0878584330

Даниела Андрова bookmz-mn@dir.bg

 

17 май

Гр. Мизия

/ще се уточни допълнително/

Национален ден на спорта

Община Мизия

Нанси Кунчева

0893969059

kuncheva00@abv.bg

24 май

Читалището - Библиотека,

Основно училище „Отец Паисий”

24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

„Напред, науката е слънце…” – празнична програма

Народно читалище „Пробуда 1927 Софрониево;

Основно училище „Отец Паисий”

Офелия Спасова

0878 /584. 352

chitaliste.sofronievo@abv.bg

24 май

Читалищна зала

Ден на славянската писменост, на българската просвета и култура.

Изготвяне на тематично табло.

Среща с най-възрастните учители от селото.

Библиотека

0878584326

galia_hristova70@abv.bg

24 май

Народно Читалище „Просвета 1899” Крушовица

ОУ „Христо Ботев”

с.Крушовица

Ден  на българската просвета 

Народно Читалище „Просвета 1899” Крушовица

Деница Петрова

0876549971

prosvetakr@abv.bg

 

24 май

гр. Мизия

Участие в празничен концерт по случай  24 май – Ден на българската писменост, просвета и култура.

Община Мизия

Народно читалище „Просвета 1915” ЦПЛР,

Училища, ДГ

0878584330

Даниела Андрова bookmz-mn@dir.bg

24 май

с. Войводово

24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

 

Народно читалище „Христо Ботев - 29“

Валентина Борисова

0885305740

stefka_987@abv.bg

28 май

Читалището

/площада пред читалището/

1. Организирано посрещане на Ботеви поклонници /участници в ежегодния  Национален туристически поход  „Козлодуй - Околчица”/,  на автоспирката и площада в с.Софрониево.

2. Тематична литературно-музикална вечер с участието  на самодейци, деца и ученици, таланти - участници в похода.

3. Тематичен кът – изложба.

Община Мизия,

Кметство Софрониево,

Ръководство на похода „Козлодуй-Околчица”,

Народно читалище „Пробуда 1927 Софрониево

Основно училище „Отец Паисий”,

База ”Пчелица”.

 

Офелия Спасова

0878 /584. 352

chitaliste.sofronievo@abv.bg

29 май

с.Липница

Посрещане и изпращане на Ботевите походници.

Читалище

Кметство

0878584326

galia_hristova70@abv.bg

01 юни

Площада пред читалището

„От библиотеката”:

1 юни – международен ден на детето:

  1. Конкурс за рисунка на тема „Моето детство”:

„Детство мое, реално и вълшебно”.

  1. Литературно – музикална програма.

Народно читалище „Пробуда 1927 Софрониево;

Основно училище „Отец Паисий”

Офелия Спасова

0878 /584. 352

chitaliste.sofronievo@abv.bg

01 юни

с.Липница

Международен ден на детето

Детски празник.

Посещение в ЦДГ”Калинка”.

Читалище

Кметство

0878584326

galia_hristova70@abv.bg

01 юни

Народно Читалище „Просвета 1899” Крушовица

„Ден на детето”-

Народно Читалище

 „Просвета 1899”

 село Крушовица

Деница Петрова

0876549971

prosvetakr@abv.bg

 

01 юни

гр. Мизия

Участие в организиране и провеждане на Международния ден на детето

Община Мизия ЦПЛР

Народно читалище „Просвета 1915”

0878584330

Даниела Андрова

bookmz-mn@dir.bg

01 юни

с. Войводово

„Ден на детето“

 

Народно читалище „Христо Ботев - 29“

Валентина Борисова

0885305740

stefka_987@abv.bg

02 юни

Читалището - библиотека

146 години от гибелта на Христо Ботев /1848-1876/

„От Библиотеката”: „…Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира…” –Хр.Ботев

 

Народно читалище „Пробуда 1927 Софрониево;

 

Офелия Спасова

0878 /584. 352

chitaliste.sofronievo@abv.bg

02 юни

Читалищна зала

146 г. от гибелта на Христо Ботев-гениален български поет и революционер/1848-1876/

Изготвяне на тематичен кът с произведения,материали,беседа за живота и делото.

Библиотека

0878584326

galia_hristova70@abv.bg

02 юни

Народно Читалище „Просвета 1899” Крушовица

Ден  на Христо Ботев(1847-1876) 146 години от смъртта на великия поет и революционер

Народно Читалище

 „Просвета 1899”

 село Крушовица

Деница Петрова

0876549971

prosvetakr@abv.bg

 

02 юни

Народно Читалище „Просвета 1899” – голям салон

 „Спасовден”- селищен празник

Народно Читалище

 „Просвета 1899”

 село Крушовица

Деница Петрова

0876549971

prosvetakr@abv.bg

 

02 юни

гр. Мизия

146 г. от гибелта на Хр. Ботев Мероприятие с ученици.

 

Народно читалище „Просвета 1915”

0878584330

Даниела Андрова

bookmz-mn@dir.bg

 

05 юни

Гр. Мизия

/ще се уточни допълнително/

Световен ден за защита на околната среда

Община Мизия

Нанси Кунчева

0893969059

kuncheva00@abv.bg

 

06 юни

гр. Мизия

 

Световен ден за защита на околната среда- засаждане на цветя и дръвчета във връзка с

2021-2030г. Десетилетие за възстановяване на екосистемите.

 

Народно читалище „Просвета 1915”

0878584330

Даниела Андрова

bookmz-mn@dir.bg

 

13 юни

Гр. Мизия

/ще се уточни допълнително/

Световен ден на безвъзмездното кръводаряване и Световен ден на донора

Община Мизия

Нанси Кунчева

0893969059

kuncheva00@abv.bg

15 юни

 

Читалищна зала

150 г.от рождението на Антон Страшимиров-български писател,драматург,публицист

/1872-1937/

Изготвяне на тематичен кът.

Библиотека

0878584326

galia_hristova70@abv.bg

18-19 юни

с.Липница

Провеждане на традиционният селищен празник-събора на селото.

Народно веселие за жителите и гостите на селото ни.

Читалище

Кметство

0878584326

galia_hristova70@abv.bg

 

19 юни

Гр. Мизия

/ще се уточни допълнително/

Ден на бащата

Община Мизия

Нанси Кунчева

0893969059

kuncheva00@abv.bg

м.юни-м.август

Читалище

Забавно лято в библиотеката.

Царството на книгите,приятелите и интересните занимания.

Библиотека

0878584326

galia_hristova70@abv.bg

м.юни-м.октомври

Община и региона

Участие на самодейци при читалището в празненства,фестивали и конкурси.

Читалище

Клуб на пенсионера

0878584326

galia_hristova70@abv.bg

М.юни

Местността се уточнява допълнително

„Зажънване”

Народно Читалище

„Просвета 1899”

Крушовица

Деница Петрова

0876549971

prosvetakr@abv.bg

 

м. юни

Местността се уточнява допълнително

„Жътва 2022“

Община Мизия

Нанси Кунчева

0893969059

kuncheva00@abv.bg

24 юни

с.Липница

Еньовден

Събиране на лечебни билки.

Читалище

0878584326

galia_hristova70@abv.bg

24 юни

 

„Еньовден”

Народно Читалище

 „Просвета 1899”

 село Крушовица

Деница Петрова

0876549971

prosvetakr@abv.bg

 

24 юни

гр. Мизия

„Еньовден” пресъздаване на обичая.

Народно читалище „Просвета 1915”, Община Мизия

0878584330

Даниела Андрова

bookmz-mn@dir.bg

27 юни

Библиотека при Народно Читалище „Просвета 1899” Крушовица

 172 г. от рождението на Иван Вазов (1850 – 1921), български поет, писател и драматург,наричан „Патриарх на българската литература“.

-тематичен кът

Народно Читалище

„Просвета 1899”

Крушовица

Деница Петрова

0876549971

prosvetakr@abv.bg

 

м. юли – м. август

гр. Мизия

Летни занимания за деца и ученици

Община Мизия,

ЦПЛР

Нанси Кунчева

0893969059

kuncheva00@abv.bg

Юли, август.2022 г.

Читалището

„Читалищно лято 2022” - Лятна работа с деца по план.

Занимания по интереси:

-Клуб «Роден край»- занимания, свързани с годишнината на читалището - 95 години «НЧ «Пробуда 1927 Софрониево»

- Детски танцов състав „Веселите сърбеничета” – разучаване на автентични влашки хора и  хората на Дико Илиев;

-Пеене и музика;

- Лятно Арт ателие;

- Лятна читалня;

- Рисуване;

-Тихи игри, игрите на баба и дядо;

 

Народно читалище „Пробуда 1927 Софрониево”

Офелия Спасова

0878 /584. 352

chitaliste.sofronievo@abv.bg

Юли, август

Народно Читалище „Просвета 1899” Крушовица

„Летни занимания”- по допълнителен план

Народно Читалище „Просвета 1899” Крушовица

Деница Петрова

0876549971

prosvetakr@abv.bg

 

01-29 юли

гр.Мизия

Лятна работа с деца.

Народно читалище „Просвета 1915”

0878584330

Даниела Андрова

bookmz-mn@dir.bg

18 юли

Читалището - Библиотеката

185 години от рождението на Васил Левски /06.07.1837 г. по стар стил, 18 юли по нов/

„От Библиотеката”: „Заветите на Левски. Кът-изложба за Левски.Народно читалище „Пробуда 1927 Софрониево”

Офелия Спасова

0878 /584. 352

chitaliste.sofronievo@abv.bg

18 юли

Читалищна зала

145 г. от рождението на Елин Пелин/Димитър Стоянов/-български писател,наричан „певец на българското село”

/1877-1949/

Изготвяне на тематичен кът за живота и творчеството.

Изложба на книги и материали.

Съвместно четене с ученици.

Библиотека

0878584326

galia_hristova70@abv.bg

18 юли

гр.Мизия

185г. от рожд. на Васил Левски. Мероприятие с деца.

Народно читалище „Просвета 1915”

0878584330

Даниела Андрова

bookmz-mn@dir.bg

19 юли

гр.Мизия

145г от рожд. на Елин Пелин.

Мероприятие с деца.

Народно читалище „Просвета 1915”

0878584330

Даниела Андрова

bookmz-mn@dir.bg

5,6,7август 2022 г.-/уточнява се допълнително/

Гр.Копривщица

При финансова възможност, участие на самодейните състави в Националния събор на българското народно творчество – Копривщица 2022.

 

Народно читалище „Пробуда 1927 Софрониево”

Офелия Спасова

0878 /584. 352

chitaliste.sofronievo@abv.bg

05.08.2021г

Библиотека при Народно Читалище „Просвета 1899” Крушовица

172 г.  от рождението на Ги дьо Мопасан (1850 – 1893), френски писател – натуралист, майстор на късия разказ.- тематичен кът

Народно Читалище „Просвета 1899” Крушовица

Деница Петрова

0876549971

prosvetakr@abv.bg

 

02-07 август

гр.Мизия

Участие на самодейни състави в Панаирни дни Мизия.

Народно читалище „Просвета 1915”

0878584330

Даниела Андрова

bookmz-mn@dir.bg

19 август

Читалищна зала

120 г.от рождението на Ангел Каралийчев-български писател,преводач,автор на разкази и книги за деца.

Изготвяне на тематичен кът,изложба на книги и материали.

Съвместно четене с деца.

Библиотека

0878584326

galia_hristova70@abv.bg

22 август

гр.Мизия

120г. от рожд. на А.Каралийчев

Мероприятие с деца.

 

Народно читалище „Просвета 1915”

0878584330

Даниела Андрова

bookmz-mn@dir.bg

М.август

Допълнително се уточнява

„Викане дар на къща”

Народно Читалище „Просвета 1899” Крушовица

Деница Петрова

0876549971

prosvetakr@abv.bg

26,27,28 август /уточнява се допълнително/

Читалището

Традиционно честване на селищния празник на с.Софрониево

Народно читалище „Пробуда 1927 Софрониево”

Офелия Спасова

0878 /584. 352

chitaliste.sofronievo@abv.bg

Август, септември 2022

/уточнява се допълнително/

Читалището

Тържествено честване „95 години НЧ „Пробуда 1927 Софрониево”

Народно читалище „Пробуда 1927 Софрониево”

Офелия Спасова

0878 /584. 352

chitaliste.sofronievo@abv.bg

М. септември

С.Крушовица

Местност „Пчелина”

„Гроздобер”

Народно Читалище „Просвета 1899” Крушовица

Деница Петрова

0876549971

prosvetakr@abv.bg

 

02 септември

Библиотека при Народно Читалище „Просвета 1899” Крушовица

133 години от смъртта на Захарий Стоянов

Народно Читалище „Просвета 1899” Крушовица

Деница Петрова

0876549971

prosvetakr@abv.bg

 

14 септември

Библиотека при Народно Читалище „Просвета 1899” Крушовица

92г.от рождението на Антон Дончев (1930), български писател.- тематичен кът

Народно Читалище „Просвета 1899” Крушовица

Деница Петрова

0876549971

prosvetakr@abv.bg

 

м.септември

допълнително се уточнява

Читалищна зала

200 г.от рождението на Добри Чинтулов-български поет,композитор,педагог и културно-просветен деец/1822-1886/

Изготвяне на тематичен кът.

Библиотека

0878584326

galia_hristova70@abv.bg

29 септември

Библиотека при Народно читалище „Просвета 1899“

 

 

 

112г. от рождението на Димитър Иванчев (1910 – 1990),български библиограф и краевед.

 

 

 

Народно Читалище „Просвета 1899” Крушовица

 

Деница Петрова

0876549971

prosvetakr@abv.bg

 

30 септември

Читалището

1 октомври - Международен ден на музиката и поезията, на уважение към възрастните хора.

Тематична среща включваща литературно четене и музикална програма.

/с местно значение/

Народно читалище „Пробуда 1927 Софрониево”;

ОУ „Отец Паисий”

Офелия Спасова

0878 /584. 352

chitaliste.sofronievo@abv.bg

30.09- – 02.10.2022

Гр.Пловдив

Участие в Културен семинар „Непознатите” – Пловдив 30.09-2.10.2022

 

 

01 октомври

Читалищна зала

Международен ден на възрастните хора,поезията и музиката.

Тържество,забавна литературно-музикална програма

Читалище

Клуб на пенсионера

0878584326

galia_hristova70@abv.bg

 

01 октомври

Гр. Мизия

/ще се уточни допълнително/

Международен ден на възрастните хора

Община Мизия

Нанси Кунчева

0893969059

kuncheva00@abv.bg

01 октомври

с. Войводово

Международен ден на възрастните хора

Народно читалище „Христо Ботев - 29“

Валентина Борисова

0885305740

stefka_987@abv.bg

 

03 – 07 октомври

Гр. Мизия

/ще се уточни допълнително/

Международна седмица на писмото

Община Мизия

Нанси Кунчева

0893969059

kuncheva00@abv.bg

 

05 октомври

Гр. Мизия

/ще се уточни допълнително/

Световен ден на учителя

Община Мизия

Нанси Кунчева

0893969059

kuncheva00@abv.bg

 

07 октомври

Гр. Мизия

/ще се уточни допълнително/

Световен ден на усмивката

Община Мизия

Нанси Кунчева

0893969059

kuncheva00@abv.bg

 

12 октомври

Гр. Мизия

/ще се уточни допълнително/

Ден на българската община

Община Мизия

Нанси Кунчева

0893969059

kuncheva00@abv.bg

14 октомври

гр. Мизия

Мероприятие за културното наследство с ученици.

300г от рожд. на Паисий Хилендарски

260г. История Славянобългарска.

Сглобяване на 3D пъзели на емблематични сгради и тяхната история.

Народно читалище „Просвета 1915”

0878584330

Даниела Андрова

bookmz-mn@dir.bg

 

19 октомври

Гр. Мизия

/ще се уточни допълнително/

Ден на българския лекар

Община Мизия

Нанси Кунчева

0893969059

kuncheva00@abv.bg

21 октомври

Читалищна зала

Роден в с.Липница журналистът Здравко Недков/1942/-80 години от рождението

Тематичен кът,книги и материали.Беседа.

Библиотека

0878584326

galia_hristova70@abv.bg

 

29 октомври

Гр. Мизия

/ще се уточни допълнително/

Ден на Интернет

Община Мизия

Нанси Кунчева

0893969059

kuncheva00@abv.bg

01.11.2022 г.

Читалище -

Малък салон

1 ноември – Ден на народните будители.

„От Библиотеката”: Кои хора наричаме Будители?

Тематичен кът - изложба;

Народно читалище „Пробуда 1927 Софрониево”

Офелия Спасова

0878 /584. 352

chitaliste.sofronievo@abv.bg

01 ноември

Читалищна зала

100г. от обявяването на Деня на народните будители-общобългарски празник,ознаменуващ делото на българските просветители,книжовници и революционери/31 октомври 1922/

Тематичен кът,изложба на книги и материали посветени на празника.

Съвместни четения с деца,ученици.

Библиотека

0878584326

galia_hristova70@abv.bg

01 ноември

Народно Читалище „Просвета 1899” Крушовица

„Ден на народните будители”

Ученици от  „Христо Ботев”, Народно Читалище ”Просвета 1899”Крушовица

 

 

Деница Петрова

0876549971

prosvetakr@abv.bg

 

01 ноември

с. Войводово

1 ноември – Ден на народните будители.

 

Народно читалище „Христо Ботев - 29“

Валентина Борисова

0885305740

stefka_987@abv.bg

01 ноември

гр. Мизия

100 години -  Ден на Народните будители.

Организиране на мероприятие с деца посветено на 1 ноември-Ден на народните будители.

Награди за най-активните читатели.

Народно читалище „Просвета 1915”

0878584330

Даниела Андрова

bookmz-mn@dir.bg

02 ноември

Читалищна зала

125 г. от рождението на Асен Разцветников-български поет,писател и преводач/1897-1951/.

Изготвяне на тематичен кът.

Библиотека

0878584326

galia_hristova70@abv.bg

14 ноември

Читалищна зала

115 г. от рождението на Астрид Линдгрен-шведска детска писателка/1907-2002/.

Изготвяне на тематичен кът с подходяща тематика.

Библиотека

0878584326

galia_hristova70@abv.bg

17 ноември

Читалищна зала

195 г. от рождението на Петко Р.Славейков-български поет,преводач,фолклорист,общественик и публицист/1827-1895/.

Изготвяне на тематичен кът.

Съвместно четене с ученици.

Библиотека

0878584326

galia_hristova70@abv.bg

19 октомври

гр. Мизия

Седмица на програмирането.

Що е програмиране. Среща с пчеличките Bee Bot – деца.

Народно читалище „Просвета 1915”

0878584330

Даниела Андрова

bookmz-mn@dir.bg

21 ноември

Читалище

Празник на християнското семейство. Традиции и обичаи

Народно читалище „Пробуда 1927 Софрониево”;

ОУ „Отец Паисий”

Офелия Спасова

0878 /584. 352

chitaliste.sofronievo@abv.bg

21 ноември

гр. Мизия

Участие в честване на 144 години от Освобождението на с. Букьовци от турско иго.

 

Община Мизия

 

Нанси Кунчева

0893969059

kuncheva00@abv.bg

 

01 декември

Гр. Мизия

/ще се уточни допълнително/

Световен ден за Борба срещу СПИН

Община Мизия

Нанси Кунчева

0893969059

kuncheva00@abv.bg

01-23.12.2022г.

Читалище-Библиотека,

 ОУ „Отец Паисий”, База”Пчелица”

/някои инициативи се уточняват допълнително

Традиции и обичаи от Родния край:

1.Коледна работилница;

2.Коледно - новогодишни празници;

3.Коледни конкурси;

4.Коледни изложби;

5.Коледуване;

/с местно значение/

Народно читалище „Пробуда 1927 Софрониево”;

ОУ „Отец Паисий”;

База „Пчелица”

Офелия Спасова

0878 /584. 352

chitaliste.sofronievo@abv.bg

03.12.2021г

Народно Читалище „Просвета 1899” Крушовица

Ден на хората с увреждания – презентация на здравна тема

” Вредните храни”

ПК на инвалида – Крушовица ; Народно Читалище „Просвета 1899” Крушовица

Деница Петрова

0876549971

prosvetakr@abv.bg

 

 

03 декември

Гр. Мизия

/ще се уточни допълнително/

Ден на хората с увреждания

Община Мизия

Нанси Кунчева

0893969059

kuncheva00@abv.bg

12-16 декември

гр. Мизия

Коледна работилница.

 

Народно читалище „Просвета 1915”

0878584330

Даниела Андрова

bookmz-mn@dir.bg

15-25.12.

2021 год.

Народно Читалище „Просвета 1899” Крушовица

Коледни тържества

1.Коледна работилница;

2.Коледно - новогодишни тържества;

3.Украса на елха на площ.проф.Иван Митев

5.Коледуване;

6.Посешение на дядо Коледа по домовете

Народно Читалище „Просвета 1899” Крушовица

Деница Петрова

0876549971

prosvetakr@abv.bg

 

м. декември

допълнително се уточнява

Читалищна зала

Подготовка и провеждане на Коледно-новогодишни тържества.

Читалище,Кметство

Клуб на пенсионера

0878584326

galia_hristova70@abv.bg

м. декември

допълнително се уточнява

Читалищна зала

300 г. от рождението на Паисий Хилендарски-български народен будител,духовник и светия.

260 г. от написването на „История славянобългарска” на Паисий Хилендарски/1762/.

Изготвяне на тематичен кът,изложба на книги и материали с подходяща тематика.

Библиотека

0878584326

galia_hristova70@abv.bg

м. декември

допълнително се уточнява

Читалищна зала

145 г. от Българското опълчение/1877-1878/

Изготвяне на тематичен кът.

Изложба на книги и материали.

Библиотека

0878584326

galia_hristova70@abv.bg

24 декември

с. Войводово

Бъдни вечер: пресъздаване на обичая, изложба на ястия свързани с този ден

Народно читалище „Христо Ботев - 29“, Клуб на пенсионера

Валентина Борисова

0885305740

stefka_987@abv.bg

Забележки:

 

Културният календар на община Мизия за предстоящата 2022 година е изготвен и съобразен с културната идентичност, традициите и обичаите на население места в общината Същият е обогатен със създадените към момента и развиващи се партньорски взаимоотношения на читалището с институции и организации от местно, регионално, областно и национално ниво.

Културният календар ще се допълва и актуализира при необходимост.

Всички планирани събития и дейности от културния календар ще се провеждат, съгласно разпоредбите и заповедите на министъра на здравеопазването, относно епидемиологичната обстановка в страната и при спазване на всички ограничителни мерки, срещу разпространението на COVID-19.

Scroll to Top