Община Мизия

Официален сайт

СЪОБЩЕНИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   

Община Мизия на основание чл.128, ал.3 ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД.08-8/29.03.2021г. на Кмета на Община Мизия е одобрено ЧИ на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) за П.И. 500.26, УПИ VI, кв. 1, с. Войводово, Община Мизия, с възложител Мими Димитрова – Тошева, с цел поставяне на регулационните граници в съответствие с имотните и съответстващ площта по Нотариален Акт.

На основание чл.215 от ЗУТ, заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top