Община Мизия

Официален сайт

12.01.2022
ЗАПОВЕД №РД.11-12/10.01.2022г.   
By Администратор | |
З А П О В Е Д №РД.11-12/10.01.2022г.       
ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИЗИЯ ПРЕЗ 2022 г.  
By Администратор | |
П Л А Н ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -
Scroll to Top