Община Мизия

Официален сайт

01.07.2022
З А П О В Е Д №РД.11-291/30.06.2022г.
By Администратор | | 5 Comments |
З А П О В Е Д №РД.11-291/30.06.2022г. На основание
З А П О В Е Д № РД. 11-292/30.06.2022г.
By Администратор | | 4 Comments |
На основание чл.35, ал.6 от ЗОС, чл.34, ал.1 от Наредба
Решения от №333 до №342 Протокол №39 от 23.06.2022г.
By Администратор | | 9 Comments |
Решение №333 Приема отчет за дейността на НЧ „Христо Ботев-29“
Решения от №332 до №332 Протокол №38 от 02.06.2022г.
By Администратор | | 5 Comments |
Решение №332 Упълномощава Валя Теодосиева Берчева – Кмет на Община
Решения от №324 до №331 Протокол №37 от 19.05.2022г.
By Администратор | | 2 Comments |
Решение №324 Приема Информация за дейността на Участък – Мизия
Scroll to Top