Община Мизия

Официален сайт

Администратор
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
By Администратор | | 0 Comments |
  Община Мизия на основание чл. 210, ал.3 от ЗУТ
ЗАПОВЕД №РД.11-172/ 29.04.2022г.
By Администратор | | 0 Comments |
На основание чл.37, ал.7 от ЗОС, чл.63 от Наредба №5
ЗАПОВЕД  № РД.11-165 / 26.04.2022 год. 
By Администратор | | 0 Comments |
    На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1
Предстоящо редовно заседание на общински съвет на 21.04.2022г.
By Администратор | |
Изх.№ 396/15.04.2022 г.     ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ                                   ДО
ПРОЕКТ “ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 В ОБЩИНА МИЗИЯ”
By Администратор | | 0 Comments |
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ФОНД ЗА
Свободни работни места към 14.04.2022г.
By Администратор | | 0 Comments |
ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО ул. „Андрей Чапразов” №
З А П О В Е Д №РД.11-146/11.04.2022г.       
By Администратор | | 0 Comments |
З А П О В Е Д №РД.11-146/11.04.2022г.                                                      
Scroll to Top