Община Мизия

Официален сайт

СЪОБЩЕНИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Община Мизия на основание чл.128, ал.3 ЗУТ съобщава, че е изработен Проект за ЧИ на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на УПИ IX и УПИ X, кв. 78, гр. Мизия, общ. Мизия, с възложител Ангел Ивалинов Георгиев, с цел поставяне на регулационните граници в съответствие с имотните, на имот с кад. № 501.1670, по плана на гр. Мизия и реализиране на инвестиционните намерения на собственика.

Изработеният Проект се намира в Общинска администрация - Мизия, Дирекция „УТЕЕППИСД“, стая 209.

На основание чл.128, ал. 5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да отправят писмено възражение относно изработеният ПУП до Общинска администрация - Мизия в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top