Община Мизия

Официален сайт

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 32 ОТ ДОПК ОТ 18.05.2021 г.

Длъжници към местния бюджет

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 32 ОТ ДОПК ОТ 18.05.2021 г.

Публикувано на 18.05.2021 г.

Валидно до 01.06.2021 г.

            Уведомяваме лицата, изброени в списъка по-долу, че в 14-дневен срок от поставянето и публикуването на настоящето съобщение, следва да се явят в звено „Местни данъци и такси” при Община Мизия, гр. Мизия, ул. „Георги Димитров” № 25-27, ет. 2, стая 203 за връчване на Акт за установяване на задължението по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

            В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответният Акт за установяване на задължението, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на АУЗ

Име на задълженото лице

Вид на задължението

1.

1125-1/09.07.2018г.

АНГЕЛИНА РАЙКОВА

ПАТ. ДАНЪК

2.

1378-1/08.01.2020 г.

РУМЕН СТОЯНОВ

МПС

3.

1404-1/13.01.2020 г.

МАЙКЪЛ КИИП ЕТ

МПС

4.

1426-1/22.01.2020 г.

КАЛОЯН МЛАДЕНОВ

МПС

5.

1476-1/18.02.2020 г.

ДЕСИСЛАВ НАКОВ

ДНИ и ТБО

МПС

6.

1486-1/19.02.2020 г.

ГЕОРГИ ТРИФОНОВ

ДНИ и ТБО

7.

1605-1/12.08.2020 г.

ВАСИЛ НЕТОВ

ДНИ и ТБО

8.

1608-1/12.08.2020 г.

ПЛАМЕН ПЕЛОВСКИ

ДНИ и ТБО

МПС

9.

1699-1/15.09.2020 г.

ДАНИЕЛ НИНЕШКОВ

ДНИ и ТБО

10.

1769-1/29.09.2020 г.

СТЕЛА ВАСИЛЕВА

ДНИ и ТБО

11.

1784-1/07.10.2020 г.

РОСИЦА КАСАБОВА

ДНИ и ТБО

12.

1793-1/07.10.2020 г.

РАДИ ВАСИЛЕВ

МПС

13.

1803-1/13.10.2020 г.

ВЕРА КАРАДЕЛЕВА

ДНИ и ТБО

14.

1808-1/13.10.2020 г.

МИЛЕН ПЕТКОВ

ДНИ и ТБО

15.

1812-1/13.10.2020 г.

МИТКО КИРИЛОВ

ДНИ и ТБО

16.

1813-1/13.10.2020 г.

ДОБРИ ДОБРЕВ

ДНИ и ТБО

17.

1818-1/13.10.2020 г.

ИВАНЧО ДОБРЕВ

ДНИ и ТБО

18.

1819-1/20.10.2020 г.

ЦОНКА ВЪЛКОВА

ДНИ и ТБО

19.

1827-1/20.10.2020 г.

ПЕТЯ СТОЯНОВА

ДНИ И ТБО

20.

1848-1/20.10.2020 г.

ЕВГЕНИЯ ЦАМИ

ДНИ и ТБО

21.

1853-1/20.10.2020 г.

ПЕТКО ГРУДЕВ

МПС

22.

1855-1/20.10.2020 г.

ХРИСТИЯН ХРИСТОВ

МПС

23.

1857-1/20.10.2020 г.

МАРИАН БЕРБЕЧЕЛОВ

ДНИ и ТБО

24.

1858-1/20.10.2020 г.

ЕЛИЦА КАЗАКОВА-ПАВЛОВА

МПС

25.

1859-1/20.10.2020 г.

ВАЛЕНТИН КРУШОВЕНСКИ

МПС

26.

1860-1/27.10.2020 г.

РУМЕН ПЕТКОВ

ДНИ и ТБО

27.

1886-1/27.10.2020 г.

ДАНКО ГЕЧЕВ

ДНИ и ТБО

28.

1891-1/27.10.2020 г.

ИВАНКА ЦЕНКОВА

ДНИ и ТБО

29.

1892-1/27.10.2020 г.

ГРИГОР ИВАНОВ

ДНИ и ТБО

30.

1898-1/03.11.2020 г.

НЕЛИ ГЕОРГИЕВА

ДНИ и ТБО

31.

1805-1/13.10.2020 г.

ВАЛЕНТИН КРЪСТЕВ

ДНИ и ТБО

32.

1937-1/29.01.2021 г.

ВАСИЛ НИКОЛОВ

ДНИ и ТБО

33.

1946-1/01.02.2021 г.

САШО МИТРАШЕВ

ДНИ и ТБО

МПС

34.

1948-1/01.02.2021 г.

ИЛЬО БЕЛОМОРСКИ

МПС

35.

1949-1/01.02.2021 г.

АНИТА АЛЕКСАНДРОВА

МПС

36.

1958-1/01.02.2021 г.

ИВАЙЛО ХАЙТОВ

ДНИ и ТБО

37.

1961-1/02.02.2021 г.

ВАЛЕРИ ЦЕКОВ

МПС

38.

1964-1/02.02.2021 г.

ХРИСТО ЦВЕТАНОВ

ДНИ и ТБО

39.

1974-1/02.02.2021 г.

МАРИЕТА МАРИНОВА

ДНИ и ТБО

МПС

40.

1995-1/04.02.2021 г.

СЛАВКА КРЪСТЕВА

ДНИ и ТБО

41.

1980Б-1/04.02.2021 г.

РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ

ДНИ и ТБО

42.

1982-1/04.02.2021 г.

ЮЛИЯ ГЕНЧЕВА

ДНИ и ТБО

43.

1986-1/04.02.2021 г.

ТАНЯ ДИМИТРОВА

ДНИ и ТБО

44.

1987-1/04.02.2021 г.

ПЛАМЕН ИВАНОВ

МПС

45.

2000-1/04.02.2021 г.

ТРЕНДАФИЛ ДРАГУЦОВ

ДНИ и ТБО

46.

2010-1/08.02.2021 г.

ИВАНКА ЦВЕТКОВА

ДНИ и ТБО

47.

2034-1/17.02.2021 г.

ПАВЛИНА ТИПЧЕНСКА

ДНИ и ТБО

48.

2043-1/17.02.2021 г.

ЮЛИЯН СИМОВ

ДНИ и ТБО

49.

2045-1/17.02.2021 г.

ВОЛГА ХРИСТОВА

ДНИ и ТБО

50.

2046-1/17.02.2021 г.

БИСТРА АЛЕКСАНДРОВА

ДНИ и ТБО

51.

2047-1/17.02.2021 г.

СТЕЛИЯНА ДИМИТРОВА

ДНИ и ТБО

52.

2057-1/19.02.2021 г.

ПЕТКАНА ДИМИТРОВА

ДНИ и ТБО

53.

2058-1/19.02.2021 г.

ТОШКО МИЛАНОВ

ДНИ и ТБО

       

54.

2059-1/19.02.2021 г.

ДРАГОМИР СТЕФАНОВ

ДНИ и ТБО

МПС

55.

2060-1/19.02.2021 г.

ИРЕНА ЗОНОВА

ДНИ и ТБО

56.

2062-1/19.02.2021 г.

ВЕСКА НЕДКОВА

ДНИ и ТБО

57.

2076-1/19.02.2021 г.

ТИКО РАДКОВ

ДНИ и ТБО

58.

2079-1/19.02.2021 г.

АСЕН АТАНАСОВ

МПС

59.

2082-1/19.02.2021 г.

МАРИЕЛА ДРАГУЦОВА

ДНИ и ТБО

60.

2085-1/24.02.2021 г.

ИВАНКА ЙОНЧЕВА

ДНИ и ТБО

61.

2085-1/24.02.2021 г.

ЗЛАТКО АТАНАСОВ

ДНИ и ТБО

МПС

62.

2101-1/24.02.2021 г.

СВЕТЛАНА ВЪЛКОВА

ДНИ и ТБО

63.

2102-1/24.02.2021 г.

ЙОРДАН ХРИСТОВ

ДНИ и ТБО

64.

2103-1/24.02.2021 г.

ДИМИТЪР УРУШКИ

ДНИ и ТБО

65.

2105-1/24.02.2021 г.

АНГЕЛ ЛАЗАРИКОВ

МПС

66.

2107-1/24.02.2021 г.

СТАНИСЛАВ АНГЕЛОВ

ДНИ и ТБО

67.

2119-1/24.02.2021 г.

ЛИДИЯ ДОЙКИНА

ДНИ и ТБО

68.

2123-1/24.02.2021 г.

МИЛЕНА ПЕНКОВА

ДНИ и ТБО

69.

2142-1/11.03.2021 г.

ЦВЕТКО БЪЧЕВ

ДНИ и ТБО

70.

2143-1/11.03.2021 г.

НИКОЛАЙ МИНКОВ

ДНИ и ТБО

71.

2144-1/11.03.2021 г.

МИРОСЛАВ МИНКОВ

ДНИ и ТБО

72.

2149-1/11.03.2021 г.

ДИМИТРИНА ГОРАНЧЕВА

ДНИ и ТБО

73.

2159-1/11.03.2021 г.

ОРЛИН ГОРАНОВ

ДНИ и ТБО

МПС

74.

2165-1/18.03.2021 г.

ИВАН БУДЖАНСКИ

ДНИ и ТБО

75.

2168-1/18.03.2021 г.

САШО НЕВЛЕВ

ДНИ и ТБО

 

            Задълженията си може да платите в касата на Община Мизия, I – ви етаж – „Местни данъци и такси” от 8.30 до 17.00 часа всеки работен ден. За плащане по банков път Ви предоставяме сметката на Община Мизия – ОББ, КЛОН ВРАЦА, ОФИС МИЗИЯ, IBAN BG26UBBS88888412135100, BIC BUIB BG SF, по следните кодове за вид плащане:

-     за данък върху недвижим имот – 442100

-         за такса битови отпадъци – 442400

-         за данък върху моторни превозни средства – 442300

-         за патентен данък  440014.

От 01.01.2020 г. задълженията могат да бъдат заплащани и чрез „ИЗИПЕЙ” А

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top