Община Мизия

Официален сайт

СЪОБЩЕНИЕ
 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Мизия на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД.08 – 23 / 15.07.2021г. на Кмета на община Мизия е разрешено изработването на частично изменение на ПУП – ПР на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на имот с кад. № 501.1342, УПИ III, кв. 56, по плана на с. Крушовица, с възложител Велина Пламенова Дочева, с цел поставяне на регулационните граници в съответствие с имотните и реализиране на инвестиционните намерения на собственика.

Съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на оспорване.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top