Начална страница
Проект на Наредба за промени и допълнения на Наредба № 5  за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Мизия  

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОБЩИНА МИЗИЯ ОБЛАСТ ВРАЦА

3330, ГР.МИЗИЯ, ТЕЛ.: 09161/2315, ФАКС 09161/2012,

e-mail: obshtinamizia@gmail.com; www.obshtinamizia.com

        Община Мизия уведомява всички заинтересовани лица, че e изготвен проект на  Наредба за промени и допълнения на Наредба № 5  за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Мизия. На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове / ЗНА/ и във връзка с чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в срок от 15 дни от публикуването на настоящото съобщение, в Центъра за информация и услуги на гражданите на първия етаж в сградата  на  община Мизия,  в  рамките  на  работното  време  от  08.00  до 17.00 часа, както и на e-mail: obshtinamizia@gmail.com.             Мотивите за нейното приемане са да се актуализира Наредбата в съответствие с действащото законодателство.          Целите, които се поставят с новата Наредба са: Да се приведат разпоредбите на горепосочената Наредба в съответствие с материално-правните норми на нормативен акт от по-висока степен.   Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата Наредба. Прилагането на новата Наредба няма да е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни човешки ресурси.             Очаквани резултати от приемане на новата Наредба: Синхронизиране на Наредба №5 на ОбС-Мизия  с нормативни актове от по-висока степен.         Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. Съответствието на допълнението с правото на Европейския съюз е предопределено от синхронизирането  на  действащото  българско  законодателство  с регламентите  и директивите, относими към тази материя. Изменението на наредбата не противоречи на нормите на Европейския съюз.                                                                                              КМЕТ НА ОБЩИНА МИЗИЯ:      /п/                                                                                                                                          ВАЛЯ БЕРЧЕВА     ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ПРОМЕНИ И ДОПЪЛНЕНИЯ В НАРЕДБА  №5  ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ  

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support