Община Мизия

Официален сайт

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ ЗА 2022Г.
 

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Мизия, на основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.29 от Наредба № 10 за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет обявява, че на 31.03.2022г. ще се проведе дистанционно публично обсъждане на Проекта на бюджет на Община Мизия за 2022г. във връзка с епидемичната обстановка в страната и ограничаване разпространението на COVID 19  в общината.

Материалите  във връзка с дистанционното общественото обсъждане на проекта на бюджет ще бъдат качени на сайта на община Мизия на 24 март 2022 г. Същите ще бъдат и на разположение на гражданите  в Дирекция „АПИОФД“. Във връзка с провеждането на дистанционното публично обсъждане на сайта на общината ще бъде качен формуляр за обратна връзка с желаещите да вземат участие в обсъждането на проекта на бюджет на общината за 2022 г. Формулярът се попълва и се изпраща по електронен път на e-mail: obshtinamizia@gmail.com или се предава  разпечатан на хартиен носител в деловодството на община Мизия, ул.“Георги Димитров“ №25-27, Информационен център.

Срокът за предаване на попълнения формуляр е до 16.00 ч. на 31.03.2022 г. След изтичане на този срок се съставя протокола за резултатите от проведеното публично обсъждане.

Каним всички граждани, фирми, организации на бюджетна издръжка, неправителствени организации и медии да вземат участие в дистанционното публично общественото обсъждане на Проекта на бюджет на общината за 2022 г.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

               

                       ВАЛЯ БЕРЧЕВА /п/

                                                                                                КМЕТ НА ОБЩИНА МИЗИЯ     

ФОРМУЛЯР – АНКЕТА .

Приходна част на проектобюджета на Община Мизия за 2022 г.   

Разходна част на проектобюджета на Община Мизия за 2022 г.

Инвестиционна програма Община Мизия за 2022г.

5 thoughts on “ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ ЗА 2022Г.

  1. Pingback: bonanza178

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top