Община Мизия

Официален сайт

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ ЗА 2022Г.
 

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Мизия, на основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.29 от Наредба № 10 за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет обявява, че на 31.03.2022г. ще се проведе дистанционно публично обсъждане на Проекта на бюджет на Община Мизия за 2022г. във връзка с епидемичната обстановка в страната и ограничаване разпространението на COVID 19  в общината.

Материалите  във връзка с дистанционното общественото обсъждане на проекта на бюджет ще бъдат качени на сайта на община Мизия на 24 март 2022 г. Същите ще бъдат и на разположение на гражданите  в Дирекция „АПИОФД“. Във връзка с провеждането на дистанционното публично обсъждане на сайта на общината ще бъде качен формуляр за обратна връзка с желаещите да вземат участие в обсъждането на проекта на бюджет на общината за 2022 г. Формулярът се попълва и се изпраща по електронен път на e-mail: obshtinamizia@gmail.com или се предава  разпечатан на хартиен носител в деловодството на община Мизия, ул.“Георги Димитров“ №25-27, Информационен център.

Срокът за предаване на попълнения формуляр е до 16.00 ч. на 31.03.2022 г. След изтичане на този срок се съставя протокола за резултатите от проведеното публично обсъждане.

Каним всички граждани, фирми, организации на бюджетна издръжка, неправителствени организации и медии да вземат участие в дистанционното публично общественото обсъждане на Проекта на бюджет на общината за 2022 г.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

               

                       ВАЛЯ БЕРЧЕВА /п/

                                                                                                КМЕТ НА ОБЩИНА МИЗИЯ     

ФОРМУЛЯР – АНКЕТА .

Приходна част на проектобюджета на Община Мизия за 2022 г.   

Разходна част на проектобюджета на Община Мизия за 2022 г.

Инвестиционна програма Община Мизия за 2022г.

One thought on “ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ ЗА 2022Г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top